Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 892 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Robinson, Hilde Stendal Fokus på Bekkenløsning, en prospektiv kohorte studie Avdeling for helsefag REK, NSD 2005 2010 27. sep. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Hvordan arbeider kommunen med system for ledelse og kvalitetsforbedring innen legetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 27. sep. 2017
Nordby, Halvor Vet helseledere hva som er viktig for at deres lederteam skal fungere? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 27. sep. 2017
Magelssen, Morten Blikk for etikk: En analyse av medisin- og odontologistudenters etikkrefleksjonsnotater fra klinisk undervisning ved Universitetet i Oslo Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2016 2019 27. sep. 2017
Brendryen, Håvar Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 2016 2018 28. sep. 2017
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall og kodepraksis av slike dødsfall; en fler-lands sammenlignende studie Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 28. sep. 2017
Moen, Kåre Health of Same-sex Attracted Women in Brazil Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 28. sep. 2017
Robinson, Hilde Stendal Bekkenleddsmerter hos gravide - underliggende mekanismer Avdeling for helsefag REK 2013 2018 29. sep. 2017
Mburu, Christina Brux Barriers and facilitators to cervical cancer screening: a qualitative study among Somali women in Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2017 2. okt. 2017
Mburu, Christina Brux A qualitative study of the experiences and professional role of volunteer nurses at the Health Centre for Undocumented Migrants in Oslo, Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 2. okt. 2017
Skytioti, Maria Hjernegjennomblødning endringer i løpet av endringer i arterielt blodtrykk Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Skytioti, Maria Rollen av RSA i stabilisering av cerebral perfusjon. Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Aalen, Odd Olai Kausal analyse av klinisk brystkreftregister Avdeling for biostatistikk REK 2014 2020 9. okt. 2017
Holm, Inger Funksjon og livskvalitet hos voksne med reduksjonsdeformitet i armene. En tverrsnittsstudie Avdeling for helsefag 2015 2017 11. okt. 2017
Grepperud, Sverre Funksjonnell avbildning med respons-evaluering av pasienter med metastatisk GIST- hva bør vi rekvirere? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Grepperud, Sverre Innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Kreftpasient i livets sluttfase i fastlegens perspektiv Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Spehar, Ivan Det er lettere å gjøre gode valg når du har gode alternativer: Folkehelse, livsstilsvalg og "nudging" Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Feiring, Eli Hvilke organisatoriske endringer bør innføres i lys av vitenskapelig funn for en gruppe ryggmargs-skadd: En evaluering av et implementeringsinitiativ for bedret rehabilitering i Makedonia (FYROM) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Undersøke kvinnelige lederens motivasjon og veien frem til å bli leder; barrierer og glasstaket Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Veggeland, Frode Hvordan opplever en avdelingssjef i klinisk avdeling uten medisinsk faglig bakgrunn (eventuelt uten legebakgrunn) lederrollen, og hvordan oppleves hun/han av organisasjonen og egne ansatte Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Thorsen, Viva Combs Women's health seeking behaviour and empowerment Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 11. okt. 2017
Farsjø, Caroline Dokumentasjon av ernæring med APPETITT Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Foss, Ingrid Christina Studiesykepleieres erfaringer med etiske dilemmaer i deres arbeidshverdag Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Hellesø, Ragnhild Fra hjerteinfarkt til hjerteoperasjon på en uke - pasienters erfaringer med informasjon i et kort preoperativt forløp Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017