Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 892 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Thoresen, Lisbeth Yoga for studenthelse. En kvalitativ studie om studenters erfaringer med å praktisere yoga i studenthverdagen Avdeling for helsefag Intern, REK 2018 18. jan. 2018
Thoresen, Lisbeth Unge voksnes erfaring med å leve med permanent stomi Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2018 9. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Skoveiledning rettet mot personer med diabetes. En kvalitativ studie om hvordan skoråd konstrueres og opprettholdes til personer med diabetes som har eller er i risiko for å utvikle fotsår. Avdeling for helsefag Intern, NSD 2017 18. jan. 2018
Fjeld, Heidi Recruiting through the web: a text analysis of Americal surrogacy bureaus website Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 24. okt. 2017
Winkler, Andrea Sylvia Antimicrobial resistance in Ethiopia and in migrants from the Horn of Africa. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 20. feb. 2020
Omsland, Tone Kristin Obesity and its association with diabetes and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 15. feb. 2018
Førde, Reidun Behandlingsbegrensninger hos pasienter med alvorlig traumatisk hodeskade. En intervjuestudie av erfarne klinikere Senter for medisinsk etikk 30. okt. 2017
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Winkler, Andrea Sylvia Connecting the "One Health" Approach to the Sustainable Development Goals to Combat Emerging Zoonotic Diseases, Neglected Zoonotic Diseases and Antimicrobial Resistance (CONCERN). Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 12. juni 2019
Clausen, Thomas Nalokson utplassering Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 21. mars 2018
Heir, Trond Opplevelser og reaksjoner ved humanitært oppdrag i Vest-Afrika Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Thapa, Suraj Studie av helse utfall etter traumer. Sammenlings studie av helse utfall, biokjemiske markører og genetiske markører Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Falkum, Erik Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Martinsen, Egil Wilhelm Long term course of panic disorder Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Clausen, Thomas En longitudinell flernivåanalyse av Legemiddelassistert Rehabilitering Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 23. mars 2018
Lorentzen, Steinar En randomisert kontrollert studie av effekten av kort og langtids analytisk gruppe psykoterapi Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 23. mars 2018
Sarfi, Annamaria Monika Kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Hvordan går det med mor og barn, og hva er den beste hjelpen? Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Grøholt, Berit Forløp etter selvmordsforsøk. Risikofaktorer for gjentatt selvmordsforsøk og psykiske vansker vurdert i en longitudinell case-control studie. Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Lien, Lars Psykiatriske symptomer og mestringsstrategier for ungdom etter jordskjelvet i Nepal Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 4. apr. 2019
Biong, Stian Nissen Foreldres opplevelse i møte med helsetjenestens lavterskeltiltak for rusavhengige Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Bukten, Anne Hva skaper en god relasjon mellom domfelt og ansatte i kriminalomsorgen? Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Martinsen, Egil Wilhelm Oslo Bariatric Surgery Study Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Holter, Marianne Therese Smogeli Røykeslutt med et internettbasert røykesluttprogram Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Biong, Stian Nissen Rekreasjonsbruk av nye rusmidler: Et folkehelseperspektiv Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Mehlum, Lars Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeternede suicidalatferd Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018