Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 892 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Collas, Philippe CINDy: Chromosome interaction network dynamics in adipose stem cells Seksjon for Biokjemi REK 2013 2017 23. apr. 2018
Kanse, Sandip Diagnosis of stroke sybtypes (cooperation SNLA) Seksjon for Biokjemi REK 2017 2020 4. apr. 2019
Scholz, Hanne Etablering av kunstige biologiske systemer for bedre og mer effektiv fremstilling av endocrine progenitor celler eller insulinproduserende celler med bruk av stamcelle teknologi SFF - Hybrid Technology Hub REK 16. okt. 2020
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019
Kanse, Sandip Investigations on the interactions between the haemostasis system and vascular biology Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 15. nov. 2017
Aas, Eline IPF idiopatisk lungefibrose Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2020 2020 5. juni 2020
Thoresen, Lisbeth Norsk-pakistaneres syn på eldreomsorgen i Norge Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2019 2020 12. juni 2019
Dahl, Cecilie Nutritional and inflammation status in Norwegian pregnant women Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2020 2021 10. mars 2020
Ahmed, Osama Ahmed Hassan Responding to inflight infections : A cross sectional study on Norwegian cabin crew members´ self-perceived preparedness level in responding to infectious disease among airline passengers Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2019 2020 11. sep. 2019
Qin, Ping Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger av personlig sosiodemografiske status Klinikk psykisk helse og avhengighet REK, NSD 2013 2024 23. okt. 2019
Moen, Anne SUCCESS – SUccessful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in dementia care Avdeling for sykepleievitenskap 2016 2020 20. feb. 2020
Danielsen, Stein Ove The impact of 24/7-phone support on 30-day readmission after aortic valve replacement, a randomized clinical trial. Hjerte-, lunge- og karklinikken 2015 21. juni 2020
Scholz, Hanne Utvikling av "organ-on-a-chip" systemer in vitro for å studere fysiologiske responser fra organer, organlignende systemer innen metabolsk aktivt vev SFF - Hybrid Technology Hub REK 16. okt. 2020
Thoresen, Lisbeth "Hvordan utrykkes og konstrueres kunnskap i interaksjon mellom sykepleiere på en intensivavdeling?" Avdeling for helsefag 2017 2018 18. jan. 2018
Opheim, Randi "Point of care» diagnostisering og behandling av hepatitt c hos injiserande rusavhengige i eit mobilt lågterskel helsetiltak Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2019 2020 31. okt. 2019
Skirbekk, Helge “Vardesenter “ - Their Role in Patient and Next of Kin Cancer Care Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2021 13. mai 2019
Lie, Hanne Cathrine ”FERDIGBEHANDLET- HVA NÅ?” Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2018 2022 4. apr. 2019
Straand, Jørund «Mat som medisin» - ernæringssatus hos eldre hjemmeboende Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2021 18. jan. 2018
Skirbekk, Helge «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling» - En kvalitativ studie av brukermedvirkning på systemnivå på Oslo universitetssykehus HF Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 26. aug. 2019
Fauske, Lena «Var det verdt det?» Pasienters opplevelse av livssituasjonen etter kurativ kirurgi for spiserørskreft - en kvalitativ studie. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2019 2022 15. mars 2019
Pedersen, Reidar 32835 - Psykiske helsetjenester, etikk og tvang Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 2. nov. 2018
Collas, Philippe 3DG_Phys - Physical aspects to 3D modeling of the genome Seksjon for Biokjemi 2016 2018 15. nov. 2017
Jenum, Anne Karen 4-GDM Masterprosjekter - Sesongvariasjon i forekomst av svangerskapsdiabetes blant innvandrerkvinner og norskfødte kvinner og sammenheng med fysisk aktivitet. Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 1. des. 2020
Collas, Philippe 4DG - Dynamic structural models of the 4D genome Seksjon for Biokjemi REK 2016 2021 26. okt. 2020
Pedersen, Reidar A cluster randomised study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness Senter for medisinsk etikk Intern, REK 2018 2025 8. apr. 2020