Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 27 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Wangen, Knut Reidar Illicit prescription drug abuse and its association with non-fatal overdoses Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 20. aug. 2020
Borge, Christine Råheim Effekten av flash glucose monitoring på HbA1c hos pediatriske pasienter med type 1 diabetes mellitus – en systematisk oversikt Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2020 2021 19. aug. 2020
Wangen, Knut Reidar Nutrition-related education intervention to improve cognitive development among impoverished small children in rural Uganda: A cost-effectiveness analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2021 3. aug. 2020
Wangen, Knut Reidar Globalise the evidence, Localise the decision ‘’A comparative analysis of factors responsible for differences in cost effectiveness of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis therapy between Norway and its price referenced countries’’ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 3. aug. 2020
Dalen, Knut Tomas The role of Plins and lipid droplets for hepatic and muscular insulin resistance Avdeling for ernæringsvitenskap 2013 2027 29. juli 2020
Moltzau, Lise Roman CyTOheart: Cytohesins in the heart - regulation of natriuretic peptide signaling Klinikk for laboratoriemedisin 2020 2020 29. juni 2020
Borge, Christine Råheim Prosjekt: Effekt av «ikke-medikamentelle» intervensjoner for pasienter med redusert lungefunksjon etter traumatisk høyryggmargsskade i en akutt fase - En systematisk oversikt Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2019 2021 10. juni 2020
Feiring, Eli Skyldig eller uskyldig syk? Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 7. mai 2020
Moger, Tron Anders Cost Effectiveness Analysis of Tenofovir Alafenamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the Treatment for Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B Patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 30. mars 2020
Moger, Tron Anders Brukerstyrte kontroller av distale radiusfrakturer hos voksne, en helseøkonomisk gevinst? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 30. mars 2020
Vøllestad, Nina Køpke Cannabidiol som kosttilskudd: Scoping review Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2021 18. feb. 2020
Hellesø, Ragnhild Hvilke erfaringer har tilbydere med kvaliteten på dyreassisterte helsetjenester? Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2018 2020 14. feb. 2020
Augestad, Liv Ariane Datakvalitet i Helseverdistudien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1919 2020 10. feb. 2020
Thoresen, Lisbeth Distribusjon av nalokson nesespray hos Sykepleie på hjul, en beskrivelse av pasientgruppen sett opp mot andre utdelingssteder i Oslo. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2020 5. feb. 2020
Burger, Emily Cost Effectiveness Analysis of Teleglaucoma Screening in Norway (BulbiTech) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 21. jan. 2020
Schauber, Stefan Assessment in Medical Education: Using exam data and psychometric models to foster assessment practice Helsevitenskapelig utdanningssenter 2015 15. jan. 2020
Gradmann, Christoph Knowledge and attitudes towards antimicrobial resistance to fluoroquinolones held by pharmacists in Lahore, Pakistan Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 2020 10. jan. 2020
Gradmann, Christoph A qualitative study of patient’s awareness and expectations related to nose job (Rhinoplasty) surgery in IRAN Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 2020 10. jan. 2020
Skirbekk, Helge Uønskede hendelser i psykisk helsevern- læring på tvers og læring helt ut - En studie av hvordan ledere i DPSer følger opp uønskede hendelser. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2021 7. jan. 2020
Skirbekk, Helge A scoping review on informal payments in the health care sector. Comparative analysis between Romania and Bulgaria Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 12. des. 2019
Godager, Geir Sikkerhetskultur i Vestre Viken Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 22. nov. 2019
Lerdal, Anners Operasjonssykepleiernes bruk av forskning for egen praksis Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2019 2023 21. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Jobbtrivsel blant nevrologer i Norge Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Utdanning og arbeidssituasjon for leger i spesialisering i nevrologi Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Skirbekk, Helge IMPLEMENTERINGEN AV TILLITSMODELLEN - et studie av utfordringer ved forvaltningsmessige endringer i Oslo Kommune Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 16. sep. 2019