Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–19 av 19 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Burger, Emily Impact of providing liver transplantation for patients with non-resectable live metastases from colorectal cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Burger, Emily Cost-effectiveness analysis of screening with low-dose CT for lung-cancer. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Burger, Emily The impact, on non-cervical HPV related diseases, of switching from the bivalent to the 9-valent vaccine in Norway: A cost-effectiveness analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Nymark, Liv A cost-effectiveness analysis of cervical cancer screening in Bangladesh Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 10. jan. 2021
Nymark, Liv Re-Imagining Pre-Natal Care through Telehealth in the United States in the Era of COVID-19 and Beyond Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 7. jan. 2021
Thoresen, Magne Advancing Frontiers in the Use of Graphical Models and Vine Copulas for High-Dimensional Biomedical Data Avdeling for biostatistikk 2020 2023 5. jan. 2021
Thoresen, Magne Methods for treatment-response heterogeneity Avdeling for biostatistikk 2020 2023 5. jan. 2021
Moen, Anne Søvn hos skiftarbeidende sykepleiere på sengepost – En kvantitativ undersøkelse om norske sykepleieres egne vurderinger av sin søvnkvalitet Avdeling for sykepleievitenskap 2020 2022 22. des. 2020
Moen, Anne Antibiotikakompetente sykepleiestudenter Avdeling for sykepleievitenskap 2020 2022 22. des. 2020
Wangen, Knut Reidar The effect of socioeconomic status on overall survival and mortality after diagnosed with lung cancer in Oslo Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2021 25. nov. 2020
Hellesø, Ragnhild Kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens - en beskrivende stdie. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2020 2021 19. nov. 2020
Vallersnes, Odd Martin Masseforgiftningshendelse kullos 30.08.2020 Avdeling for allmennmedisin 2020 2022 6. okt. 2020
Borge, Christine Råheim Effekten av flash glucose monitoring på HbA1c hos pediatriske pasienter med type 1 diabetes mellitus – en systematisk oversikt Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2020 2021 19. aug. 2020
Wangen, Knut Reidar Nutrition-related education intervention to improve cognitive development among impoverished small children in rural Uganda: A cost-effectiveness analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2021 3. aug. 2020
Dalen, Knut Tomas The role of Plins and lipid droplets for hepatic and muscular insulin resistance Avdeling for ernæringsvitenskap 2013 2027 29. juli 2020
Borge, Christine Råheim Prosjekt: Effekt av «ikke-medikamentelle» intervensjoner for pasienter med redusert lungefunksjon etter traumatisk høyryggmargsskade i en akutt fase - En systematisk oversikt Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2019 2021 10. juni 2020
Vøllestad, Nina Køpke Cannabidiol som kosttilskudd: Scoping review Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2021 18. feb. 2020
Skirbekk, Helge Uønskede hendelser i psykisk helsevern- læring på tvers og læring helt ut - En studie av hvordan ledere i DPSer følger opp uønskede hendelser. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2021 7. jan. 2020
Lerdal, Anners Operasjonssykepleiernes bruk av forskning for egen praksis Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2019 2023 21. okt. 2019