Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 160 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Dahl, Cecilie Documenting the undocumented - The use of maternal health care and pregnancy outcomes in undocumented migrant women in Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2021 2024 21. jan. 2021
Magelssen, Morten Etiske utfordringer for kommuneleger under covid-19-pandemien Senter for medisinsk etikk (SME) NSD 2021 2023 18. jan. 2021
Eide, Torunn Bjerve RAK Innovation study Avdeling for allmennmedisin 2020 2023 13. jan. 2021
Hellesø, Ragnhild Connecting ORAL health and home care services for homebound patients in Norway (CORAL) Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2020 2025 13. jan. 2021
Burger, Emily Opt-in self-sampling versus opt-out self-sampling for the screening of cervical cancer in women who have not attended screening in 10 or more years: A cost-effectiveness analysis of the EQUALSCREEN randomized trial Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2021 2021 13. jan. 2021
Andersen, Lene Frost Norkost 4 forprosjekt Institutt for medisinske basalfag NSD 2020 2045 13. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Prognostic factors in cutaneous melanoma Avdeling for biostatistikk Intern, NSD 2020 2026 11. jan. 2021
Sandset, Tony Joakim Health Literacy and Access to Sexual Healthcare Services Among Male Sexual Minorities in Istanbul Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2020 2021 11. jan. 2021
Holven, Kirsten Bjørklund Helseeffekt av ketolinsyre Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2021 2031 10. jan. 2021
Hem, Erlend Selvmordsadferd og hjelpsøking blant veterinærer i Norge: arbeidsrelaterteog individuelle faktorer (NORVET-prosjektet) Avdeling for atferdsmedisin REK 2020 2023 5. jan. 2021
Werner, Erik Lønnmark LEGENS MESTRING I ARBEIDET MED SYKMELDING HOS PASIENTER MED SUBJEKTIVE OG SAMMENSATTE LIDELSER Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2021 4. jan. 2021
Lien, Nanna CO-CREATE Confronting obesity: Co-creating policy with Youth Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2023 28. des. 2020
Lien, Nanna TACKLE Tackling socioeconomic differences in weight development among youth - Study 2 Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2022 28. des. 2020
Lien, Nanna Policy Evaluation Network: Studying the factors influencing the implementation of the EU School Fruit and Vegetable scheme Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2021 28. des. 2020
Hellesø, Ragnhild Master i klinisk sykepleie – praksisrettet akademisering? Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2020 2024 22. des. 2020
Moen, Anne Hva er du opptatt av? En kvalitativ studie av pasienters erfaringer med informasjonsutveksling og deltagelse i møtet med anestesi Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2022 22. des. 2020
Moen, Anne CAPABLE: innbyggerstyrt og helsefremmende digital helseinformasjon Institutt for helse og samfunn NSD 2019 2021 22. des. 2020
Moen, Anne Sykepleiers helsedokumentasjon Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2021 22. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: DNA METHYLATION, GESTATIONAL DIABETES AND DIABETES-RELATED RISK FACTORS Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2024 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G-- Master og studentprosjekter 2020: 1) Selvrapportert helse 2) Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Assessing the impact of continence status during pregnancy on postpartum urinary incontinence Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2022 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G -Are epigenetic modifications of key genes in placenta important links between mother’s lifestyle and fetal pre- and postnatal growth patterns and future diabetes risk? Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2022 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Clinical inertia as a factor contributing to poor glycemic control/high risk of complications Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2025 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Gestational diabetes and offspring’s adiposity. A possible role for maternal folate and vitamin B12 status and epigenetics Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2030 17. des. 2020