Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 153 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Magelssen, Morten Etiske utfordringer for kommuneleger under covid-19-pandemien Senter for medisinsk etikk (SME) NSD 2021 2023 18. jan. 2021
Eide, Torunn Bjerve RAK Innovation study Avdeling for allmennmedisin 2020 2023 13. jan. 2021
Hellesø, Ragnhild Connecting ORAL health and home care services for homebound patients in Norway (CORAL) Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2020 2025 13. jan. 2021
Andersen, Lene Frost Norkost 4 forprosjekt Institutt for medisinske basalfag NSD 2020 2045 13. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Prognostic factors in cutaneous melanoma Avdeling for biostatistikk Intern, NSD 2020 2026 11. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Fysisk aktivitet og melanom Avdeling for biostatistikk Intern 2019 2022 11. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Pigmentation, UV exposure and melanoma Avdeling for biostatistikk Intern 2016 2026 11. jan. 2021
Holven, Kirsten Bjørklund Helseeffekt av ketolinsyre Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2021 2031 10. jan. 2021
Eskeland, Ragnhild Gene regulation and nuclear organisation in Liposarcomas Seksjon for Biokjemi 2019 2022 10. jan. 2021
Veierød, Marit Bragelien Melanoma heterogeneity: understanding for better prevention Avdeling for biostatistikk Intern, REK 2016 2026 7. jan. 2021
Thoresen, Magne National training initiative to make better use of biobanks and health registry data; methylation and melanoma Avdeling for biostatistikk 2016 2021 5. jan. 2021
Thoresen, Magne Advancing Frontiers in the Use of Graphical Models and Vine Copulas for High-Dimensional Biomedical Data Avdeling for biostatistikk 2020 2023 5. jan. 2021
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere 2 Seksjon for anatomi REK 2021 2030 5. jan. 2021
Vinknes, Kathrine Humane koststudier og energimetabolisme Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 5. jan. 2021
Werner, Erik Lønnmark LEGENS MESTRING I ARBEIDET MED SYKMELDING HOS PASIENTER MED SUBJEKTIVE OG SAMMENSATTE LIDELSER Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2021 4. jan. 2021
Lien, Nanna CO-CREATE Confronting obesity: Co-creating policy with Youth Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2023 28. des. 2020
Lien, Nanna Policy Evaluation Network: Studying the factors influencing the implementation of the EU School Fruit and Vegetable scheme Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2021 28. des. 2020
Moen, Anne CAPABLE: innbyggerstyrt og helsefremmende digital helseinformasjon Institutt for helse og samfunn NSD 2019 2021 22. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Assessing the impact of continence status during pregnancy on postpartum urinary incontinence Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2022 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G 2 pilot: Oppfølgingsstudie av kvinner og barn som var med i prosjektet STORK Grorudalen Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2017 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G -Are epigenetic modifications of key genes in placenta important links between mother’s lifestyle and fetal pre- and postnatal growth patterns and future diabetes risk? Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2022 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Clinical inertia as a factor contributing to poor glycemic control/high risk of complications Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2025 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Gestational diabetes and offspring’s adiposity. A possible role for maternal folate and vitamin B12 status and epigenetics Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G-2 Facilitating targeted community prevention of type 2 diabetes – using information from pregnancy and postpartum to identify women at high risk Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2019 2030 17. des. 2020