Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 82 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Skirbekk, Helge Health and care services managers experiences with follow up procedures for staff on sick leave – what characterizes difficult follow-up cases Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 21. jan. 2021
Skirbekk, Helge Overforbruk av bildediagnostikk i sjukehus? Rapportert behov og grunnlag for læringsaktiviteter hos henvisende leger tidlig i karrieren. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 21. jan. 2021
Burger, Emily Impact of providing liver transplantation for patients with non-resectable live metastases from colorectal cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Burger, Emily Opt-in self-sampling versus opt-out self-sampling for the screening of cervical cancer in women who have not attended screening in 10 or more years: A cost-effectiveness analysis of the EQUALSCREEN randomized trial Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2021 2021 13. jan. 2021
Burger, Emily Cost-effectiveness analysis of screening with low-dose CT for lung-cancer. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Burger, Emily The impact, on non-cervical HPV related diseases, of switching from the bivalent to the 9-valent vaccine in Norway: A cost-effectiveness analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Sandset, Tony Joakim Health Literacy and Access to Sexual Healthcare Services Among Male Sexual Minorities in Istanbul Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2020 2021 11. jan. 2021
Nymark, Liv A cost-effectiveness analysis of cervical cancer screening in Bangladesh Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 10. jan. 2021
Nymark, Liv Re-Imagining Pre-Natal Care through Telehealth in the United States in the Era of COVID-19 and Beyond Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 7. jan. 2021
Moen, Anne Søvn hos skiftarbeidende sykepleiere på sengepost – En kvantitativ undersøkelse om norske sykepleieres egne vurderinger av sin søvnkvalitet Avdeling for sykepleievitenskap 2020 2022 22. des. 2020
Moen, Anne Antibiotikakompetente sykepleiestudenter Avdeling for sykepleievitenskap 2020 2022 22. des. 2020
Moen, Anne Hva er du opptatt av? En kvalitativ studie av pasienters erfaringer med informasjonsutveksling og deltagelse i møtet med anestesi Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2022 22. des. 2020
Moen, Anne Sykepleiers helsedokumentasjon Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2021 22. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G-- Master og studentprosjekter 2020: 1) Selvrapportert helse 2) Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Gestational diabetes and offspring’s adiposity. A possible role for maternal folate and vitamin B12 status and epigenetics Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2030 17. des. 2020
Mengshoel, Anne Marit Å leve med irritabel tarm syndrom: En kvalitativ metasyntese om opplevelser og erfaringer Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern 2020 2021 17. des. 2020
Skirbekk, Helge Organisering av Sykehusapotekene HF i 2020 : Hvordan ser sykehusapotekere på prosessen? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2021 7. des. 2020
Jenum, Anne Karen 4-GDM Masterprosjekter - Sesongvariasjon i forekomst av svangerskapsdiabetes blant innvandrerkvinner og norskfødte kvinner og sammenheng med fysisk aktivitet. Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 1. des. 2020
Bondevik, Hilde Health professionals experience of changing practice for helping young people with BPD. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap NSD 2020 2021 30. nov. 2020
Bondevik, Hilde Psykisk helse blant minoritetsjenter i Norge – en kvalitativ studie Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap NSD 2020 2021 25. nov. 2020
Wangen, Knut Reidar The effect of socioeconomic status on overall survival and mortality after diagnosed with lung cancer in Oslo Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2021 25. nov. 2020
Sandset, Tony Joakim Hvordan erfarer sør-asiatiske kvinner som er bosatt i Norge helseveiledning om livsstilstiltak for å forebygge diabetes? Helsevitenskapelig utdanningssenter 2020 2021 23. nov. 2020
Hellesø, Ragnhild Kommunenes tilrettelagte tjenestetilbud til personer med demens - en beskrivende stdie. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2020 2021 19. nov. 2020
Lunde, Ingvild Bergom Bearing Witness: Healthcare Providers and Domestic Violence in the Dominican Republic Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2020 2021 22. okt. 2020