Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 26–50 av 326 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Hem, Erlend Selvmordsadferd og hjelpsøking blant veterinærer i Norge: arbeidsrelaterteog individuelle faktorer (NORVET-prosjektet) Avdeling for atferdsmedisin REK 2020 2023 5. jan. 2021
Vinknes, Kathrine Humane koststudier og energimetabolisme Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 5. jan. 2021
Werner, Erik Lønnmark LEGENS MESTRING I ARBEIDET MED SYKMELDING HOS PASIENTER MED SUBJEKTIVE OG SAMMENSATTE LIDELSER Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2021 4. jan. 2021
Brekke, Hilde Kristin Amming, vekt og hjerte-karsykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2030 4. jan. 2021
Lien, Nanna CO-CREATE Confronting obesity: Co-creating policy with Youth Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2018 2023 28. des. 2020
Lien, Nanna TACKLE Tackling socioeconomic differences in weight development among youth - Study 2 Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2022 28. des. 2020
Lien, Nanna Policy Evaluation Network: Studying the factors influencing the implementation of the EU School Fruit and Vegetable scheme Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2019 2021 28. des. 2020
Hellesø, Ragnhild Master i klinisk sykepleie – praksisrettet akademisering? Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2020 2024 22. des. 2020
Moen, Anne Søvn hos skiftarbeidende sykepleiere på sengepost – En kvantitativ undersøkelse om norske sykepleieres egne vurderinger av sin søvnkvalitet Avdeling for sykepleievitenskap 2020 2022 22. des. 2020
Moen, Anne Antibiotikakompetente sykepleiestudenter Avdeling for sykepleievitenskap 2020 2022 22. des. 2020
Moen, Anne Hva er du opptatt av? En kvalitativ studie av pasienters erfaringer med informasjonsutveksling og deltagelse i møtet med anestesi Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2022 22. des. 2020
Moen, Anne CAPABLE: innbyggerstyrt og helsefremmende digital helseinformasjon Institutt for helse og samfunn NSD 2019 2021 22. des. 2020
Moen, Anne Sykepleiers helsedokumentasjon Institutt for helse og samfunn NSD 2020 2021 22. des. 2020
Veierød, Marit Bragelien Sun exposure, sunscreen and solarium as risk factors for squamous cell carcinoma Avdeling for biostatistikk Intern 2017 2021 21. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: DNA METHYLATION, GESTATIONAL DIABETES AND DIABETES-RELATED RISK FACTORS Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2024 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G-- Master og studentprosjekter 2020: 1) Selvrapportert helse 2) Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Assessing the impact of continence status during pregnancy on postpartum urinary incontinence Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2022 18. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G 2 pilot: Oppfølgingsstudie av kvinner og barn som var med i prosjektet STORK Grorudalen Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2017 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G -Are epigenetic modifications of key genes in placenta important links between mother’s lifestyle and fetal pre- and postnatal growth patterns and future diabetes risk? Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2022 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Clinical inertia as a factor contributing to poor glycemic control/high risk of complications Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2025 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Gestational diabetes and offspring’s adiposity. A possible role for maternal folate and vitamin B12 status and epigenetics Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G-2 Facilitating targeted community prevention of type 2 diabetes – using information from pregnancy and postpartum to identify women at high risk Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2019 2030 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2021 17. des. 2020
Jenum, Anne Karen STORK G: Jernmangel og anemi under svangerskap og barseltid i en multietnisk befolkning Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2022 17. des. 2020