Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 326 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Dammen, Toril Metakognitiv terapi i grupper vs klinisk oppfølging ved behandling av depresjon Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2015 2025 26. okt. 2017
Sundby, Johanne Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2017 2021 31. okt. 2017
Kolset, Svein Olav Endotel- og bindevevsceller fra navlesnor til forskning på hjerte- og karsykdommer Molekylær og klinisk glykobiologi REK 2013 2028 2. nov. 2017
Vøllestad, Nina Køpke Kartlegging av bevegelseskvalitet for hode- og nakkebevegelse Avdeling for helsefag Intern, REK 2011 2028 12. nov. 2017
Godager, Geir Hvordan forhindre overforbruk og feilbruk av antibiotika? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2015 2030 13. nov. 2017
Kanse, Sandip Investigations on the interactions between the haemostasis system and vascular biology Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 15. nov. 2017
Blomhoff, Heidi Kiil Musemodell (xenograft) for studier av betydningen av cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2014 2024 15. nov. 2017
Blomhoff, Heidi Kiil DNA damage responses regulated by the cMP/PKA pathway: implications for improved understanding - and treatment of BCP-ALL Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2016 2024 15. nov. 2017
Brekke, Hilde Kristin Lipidprofil og vekt under og etter graviditet Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2027 30. nov. 2017
Skålhegg, Bjørn Steen Tidlige hendelser i patogenese av reumatoid artritt Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 1. des. 2017
Mathelier, Anthony Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2006 2021 13. des. 2017
Magelssen, Morten Etikk på tvers – etablering av kliniske etikkomiteer/etikkråd i kommunal helse- og omsorgstjeneste Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2021 20. des. 2017
Staerk, Judith Genetic and functional analysis of bone marrow CD34+ and CD34+-derived blood lineage cells Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2017 2028 30. des. 2017
Thoresen, Lisbeth Effekten av kommersielle dataspill på spastisitet hos personer med cerebral parese Avdeling for helsefag Intern 2018 2022 12. jan. 2018
Thoresen, Lisbeth The transition of care after Traumatic Brain Injury: Discharge process from trauma hospital, patient experience and satisfaction with care transition Avdeling for helsefag Intern, REK 2015 2026 12. jan. 2018
Straand, Jørund «Mat som medisin» - ernæringssatus hos eldre hjemmeboende Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2021 18. jan. 2018
Blomhoff, Rune Effekt av et antioksidantrikt kosthold under høydetrening Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 23. jan. 2018
Blomhoff, Rune En pilot studie for å undersøke in vivo aminotiol staus hos pasienter med ulike lidelser Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2014 2021 23. jan. 2018
Thoresen, Lisbeth Kognitiv rehabilitering ved mild og moderat traumatisk hodeskade Avdeling for helsefag Intern 2018 2022 20. feb. 2018
Lie, Hanne Cathrine Helsetjenester for unge som har hatt kreft - Sekundæranalyse av fokusgruppeintervjuer med fokus på sosiale forhold Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2017 2022 7. mars 2018
Thoresen, Lisbeth MULTITRAUMEPASIENTERS DELTAGELSE etter rehabilitering - veien tilbake til samfunnet Avdeling for helsefag REK 2018 2023 16. mars 2018
Lie, Hanne Cathrine K-UNG studien Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2011 2022 10. apr. 2018
Rosvold, Elin Olaug Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim) Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 27. apr. 2018
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2025 29. apr. 2018
Blomhoff, Heidi Kiil Betydningen av signalstoffet cAMP for utvikling og behandling av blodkreft hos barn Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 3. mai 2018