Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 326 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Burger, Emily Cost-effectiveness analysis of screening with low-dose CT for lung-cancer. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 13. jan. 2021
Kanse, Sandip Investigations on the interactions between the haemostasis system and vascular biology Seksjon for Biokjemi REK 2013 2023 15. nov. 2017
Dahl, Cecilie Nutritional and inflammation status in Norwegian pregnant women Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2020 2021 10. mars 2020
Qin, Ping Selvmord og villet egenskade i Norge: en undersøkelse med fokus på validering av data og påvirkninger av personlig sosiodemografiske status Klinikk psykisk helse og avhengighet REK, NSD 2013 2024 23. okt. 2019
Skirbekk, Helge “Vardesenter “ - Their Role in Patient and Next of Kin Cancer Care Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2021 13. mai 2019
Lie, Hanne Cathrine ”FERDIGBEHANDLET- HVA NÅ?” Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2018 2022 4. apr. 2019
Straand, Jørund «Mat som medisin» - ernæringssatus hos eldre hjemmeboende Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2015 2021 18. jan. 2018
Fauske, Lena «Var det verdt det?» Pasienters opplevelse av livssituasjonen etter kurativ kirurgi for spiserørskreft - en kvalitativ studie. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2019 2022 15. mars 2019
Jenum, Anne Karen 4-GDM Masterprosjekter - Sesongvariasjon i forekomst av svangerskapsdiabetes blant innvandrerkvinner og norskfødte kvinner og sammenheng med fysisk aktivitet. Avdeling for allmennmedisin REK 2020 2025 1. des. 2020
Collas, Philippe 4DG - Dynamic structural models of the 4D genome Seksjon for Biokjemi REK 2016 2021 26. okt. 2020
Pedersen, Reidar A cluster randomised study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness Senter for medisinsk etikk Intern, REK 2018 2025 8. apr. 2020
Lerdal, Anners A comparison of the effectiveness of normal saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis (SO) in palliative care. A randomized controlled trial Avdeling for sykepleievitenskap REK 2014 2024 4. apr. 2019
Nymark, Liv A cost-effectiveness analysis of cervical cancer screening in Bangladesh Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2021 2021 10. jan. 2021
Olsen, Anne Olaug A quantitative cross-sectional survey on the awareness, knowledge, and attitudes of Oslo general practitioners towards hiv pre-exposure prophylaxis (PrEP) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2022 25. juni 2020
Lerdal, Anners A randomized trial to study the effect of different implant designs on knee function and joint kinematics after total knee arthroplasty Avdeling for sykepleievitenskap REK 2017 2027 4. apr. 2019
Brekke, Mette Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2011 2025 4. apr. 2019
Thoresen, Magne Advancing Frontiers in the Use of Graphical Models and Vine Copulas for High-Dimensional Biomedical Data Avdeling for biostatistikk 2020 2023 5. jan. 2021
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea epidemiological cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2018 2027 25. mars 2020
Tyssen, Reidar Alkoholproblemer, depresjon og gen-miljø påvirkning - en 20 års oppfølgende studie av norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2013 2023 28. okt. 2019
Brekke, Hilde Kristin Amming, vekt og hjerte-karsykdom Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2030 4. jan. 2021
Emilsson, Louise Antibiotic prescription patterns among primary care physicians in Norway on the basis of immigrant status and country of education Avdeling for allmennmedisin REK 2019 2026 5. mai 2020
Høye, Sigurd Antibiotics use and airway infections in children Avdeling for allmennmedisin 2019 2025 14. feb. 2020
Lie, Anne Helene Kveim Antibiotics use in Palestinian refugee camps in Lebanon Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2020 2023 12. mars 2020
Moen, Anne Antibiotikakompetente sykepleiestudenter Avdeling for sykepleievitenskap 2020 2022 22. des. 2020
Fjeld, Heidi Attitudes to induced abortion among Nepali women living in Norway: A qualitative study Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2020 2021 20. aug. 2020