Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–2 av 2 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Abebe, Fekadu The protective role of secretory IgA and salivary IgG against Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2021 2022 20. okt. 2020
Madar, Ahmed Ali INNCOVID Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2021 2026 19. mai 2020