Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 101–125 av 204 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Høye, Sigurd Effekt av et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere på legesøkning i primærhelsetjenesten. Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2023 4. apr. 2019
Ulven, Stine Marie Helseeffekter av måltider med forskjellige meieriprodukter Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2016 2026 4. apr. 2019
Moen, Kåre Patient-Accessible Electronic Health Records – A New Actor in Norwegian Health Care Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2020 4. apr. 2019
Pedersen, Reidar Empatisk kommunikasjon hos legestudenter Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2010 2020 4. apr. 2019
Prince, Ruth Jane Responses to sexual violence against minors: A qualitative study in Homa Bay County, Kenya Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2015 2018 3. apr. 2019
Krauss, Stefan Generation of adipose tissue from induced pluripotent stem cells for "organ on a chip" applications SFF - Hybrid Technology Hub Intern, REK 2018 2032 3. apr. 2019
Rosvold, Elin Olaug Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres? En studie av almennlegers erfaringer med å endre forskrivningspraksis, prediktorer for endring og effekt av kollegabasert terapiveiledning. Avdeling for allmennmedisin REK 2009 2020 4. mars 2019
Jenum, Anne Karen STORK G: Jernmangel og anemi under svangerskap og barseltid i en multietnisk befolkning Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, Statens legemiddelverk 2012 2019 4. mars 2019
Lindbæk, Morten Håndtering av kvinner med ukomplisert urinveisinfeksjon i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2019 4. mars 2019
Jenum, Anne Karen STORK G: Forekomst og prediktorer for svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2019 4. mars 2019
Werner, Erik Lønnmark Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern 2016 2019 4. mars 2019
Magnus, Jeanette H. Exploring disrespect and abuse in maternal unit of St. Paul Hospital, Addis Ababa and Jimma specialized teaching hospital in Ethiopia. Det medisinske fakultet Intern, REK 2016 2019 4. mars 2019
Magnus, Jeanette H. Breastfeeding Education and Support Intervention on Timely Initiation and Exclusive Breastfeeding in Southwest Ethiopia: a cluster randomized controlled trial. Det medisinske fakultet REK 2016 2019 4. mars 2019
Winkler, Andrea Sylvia Free access to digital health information in Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2017 2021 21. jan. 2019
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Røe, Cecilie Traumatic brain injury; needs and treatment options in the chronic phase. A randomized controlled community-based intervention. Nevroklinikken Intern 2017 2027 6. jan. 2019
König, Marton Skog Steinberger High-grade malignancies of the skull base: a multidisciplinary approach Nevroklinikken Intern 2016 2021 4. jan. 2019
Wøien, Hilde Pain and fear in association with repeated needle-injections in children suffering from Juvenile Idiopathic Arthritis Avdeling for sykepleievitenskap 2016 2020 19. des. 2018
Asphaug, Lars Economic optimal operating point for genetic testing Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 19. des. 2018
Skirbekk, Helge The relationship between elective surgical patients’ knowledge and their trust in health care staff Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2018 14. des. 2018
Tyssen, Reidar En jobb å leve med? - en kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK, NSD 2011 2018 14. des. 2018
Iversen, Per Ole Protocol for the Food-Based Dietary Counselling intervention Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2020 7. des. 2018
Iversen, Per Ole CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING AS A DIAGNOSTIC ME TOOL Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2020 7. des. 2018
Madar, Ahmed Ali Chronic heart failure:Prevalence of Anemia, Adherence to iron intake, patient perceived burden of treatment and relationship to anemia status in Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2018 2020 26. okt. 2018