Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 126–150 av 204 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Holven, Kirsten Bjørklund Kartlegging av kolesterolnivå hos spedbarn i Norge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2027 4. okt. 2018
Kristiansen, Thomas Impairing Drugs and Alcohol as Risk Factors for Traumatic Injuries (IDART) - a National Study on Injury Prevention Akuttklinikken Intern 2018 2028 26. sep. 2018
Lindbæk, Morten Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child – a study from Norwegian general practice Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2018 31. mai 2018
Tjerbo, Trond Standardized clinical pathways for cancer patients. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2018 2022 25. mai 2018
Silvola, Juha Tapio Speech sound confusions in adults and children with cochlear implants Klinikk for kirurgiske fag 2013 2018 24. mai 2018
Gulbrandsen, Pål Exploring patient autonomy in the case of advanced cancer. A qualitative study of patient information, involvement and coping. Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri 2018 2023 15. mai 2018
Høye, Sigurd Legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved luftveisinfeksjoner på legevakt – en kvalitativ studie. Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2023 14. mai 2018
Natvig, Bård Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis. En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie. Avdeling for allmennmedisin 2008 2020 14. mai 2018
Melberg, Hans Olav Legers kunnskap om, holdninger til og respons på priser og kostnader Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2012 2019 11. mai 2018
Melberg, Hans Olav Cost-utility analysis of diabetic foot ulcer treatment in Norway Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2018 2018 11. mai 2018
Wyller, Torgeir Bruun Structured follow-up and management of home-dwelling seniors - a quasi-experimental study 531115 Intern, REK 2013 2019 11. mai 2018
Kirkevold, Marit Fatigue following PIFS Avdeling for sykepleievitenskap 11. mai 2018
Kirkevold, Marit Personsentrert og trivselsfremmende omsorgsmodell: en intervensjon for eldre i sykehjem Avdeling for sykepleievitenskap Intern, NSD 2016 2019 11. mai 2018
Melberg, Hans Olav Economic evaluation of diagnostic technologies Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2016 2020 11. mai 2018
Kirkevold, Marit Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende Avdeling for sykepleievitenskap Intern, REK 2018 2021 11. mai 2018
Natvig, Bård The Ullensaker Study. Ullensakerundersøkelsen. Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 1989 2030 11. mai 2018
Jenum, Anne Karen STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 11. mai 2018
Natvig, Bård Trygg på skulder - enkel kunnskapsbasert undersøkelse og behandling av skuldersmerter hos fastlegen. Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2023 10. mai 2018
Natvig, Bård Immigrants´ utilization of a public primary health care clinic. A cross-sectional study among walk-in patienys at Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic. Avdeling for allmennmedisin 2009 2018 10. mai 2018
Middelthon, Anne-Lise Orvin Å gjøre en innsats - en etnografisk studie av rusmisbrukeres deltagelse i frivillig arbeid Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2011 2013 9. mai 2018
Klovning, Atle Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet. Avdeling for allmennmedisin 2008 2018 4. mai 2018
Haavet, Ole Rikard SHARED CARE Integrated health care in Norway by comprehensive health teams Avdeling for allmennmedisin REK 2013 2021 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ Human iPS cells for studying disease mechanisms in spinocerebellar ataxia Seksjon for fysiologi REK 2011 2018 3. mai 2018
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2025 29. apr. 2018
Lie, Anne Helene Kveim Legeproduserte tekster: En studie av den språklige kvalitet i uføreerklæringer Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2017 28. apr. 2018