Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 151–175 av 204 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Rosvold, Elin Olaug Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim) Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 27. apr. 2018
Straand, Jørund Legemiddelbruk og legemiddelrelaterte problemer ved sykehjem i Oslo Avdeling for allmennmedisin 2015 2019 12. apr. 2018
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Vannkanalers rolle i Parkinsons sykdom Seksjon for anatomi REK 2018 2020 14. mars 2018
Bjorbækmo, Wenche Schrøder From dedicated to burned out - A phenomenological study of the lived experience of regaining the ability to work Avdeling for helsefag 2016 2019 8. mars 2018
Bjertness, Espen Acute Mountain Sickness among 17-20 years old students who ascend from low altitude areas to 3650m above sea level in Lhasa, Tibet - Incidence and Associated Factors Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2014 2017 2. mars 2018
Roalkvam, Sidsel Maternal health at the margins: progress or neglect? Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2011 2018 28. feb. 2018
Roalkvam, Sidsel The transfer of maternal and reproductive health policies in Malawi: the interface of international NGOs and local communities in problematizing and addressing adolescent pregnancies Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2014 2018 28. feb. 2018
Omsland, Tone Kristin Obesity and its association with diabetes and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 15. feb. 2018
Glover, Joel NFR 251282 Targeted perturbation of perineuronal nets in specific neuron types to investigate adaptive plasticity after spinal cord injury Seksjon for fysiologi REK 2016 2020 28. jan. 2018
Moskaug, Jan Øivind Rekonsttruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fetttransplantasjon Seksjon for Biokjemi REK 2014 2020 25. jan. 2018
Nylenna, Magne Utvikling, anvendbarhet og effekter av et beslutningsstøtteverktøy ved langtids medikamentell behandling for pasienter med bipolar lidelse Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2013 2018 10. jan. 2018
Staerk, Judith Genetic and functional analysis of bone marrow CD34+ and CD34+-derived blood lineage cells Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2017 2028 30. des. 2017
Staerk, Judith Analysis of molecular processes during cord blood maintenance and expansion Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2012 2017 30. des. 2017
Staerk, Judith Genetic analysis of healthy blood samples Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2015 2019 30. des. 2017
Rustøen, Tone Quality of postoperative handovers Avdeling for sykepleievitenskap 2014 2020 22. des. 2017
Magelssen, Morten Etikk på tvers – etablering av kliniske etikkomiteer/etikkråd i kommunal helse- og omsorgstjeneste Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2021 20. des. 2017
Prince, Ruth Jane Subjects of precarity - work, health and living conditions among vulnerable migrants in Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2015 2019 19. des. 2017
Gradmann, Christoph Society Unhealed: Leprosy and Identity in Twentieth Century Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2013 2016 19. des. 2017
Bjertness, Espen Arbeidsrelatert stress blant sykepleiere i Hebron, Okkupert Palestinsk Område Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2012 2016 18. des. 2017
Prince, Ruth Jane Responses to sexual violence against minors: A qualitative study of Homa Bay County, Western Kenya. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2015 2018 18. des. 2017
Sundby, Johanne The social life of medicines in Burkina Faso: an ethnographic study of the circulation of contraceptives and abortion drugs Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2018 15. des. 2017
Lien, Nanna The school as a public health actor: Strategies for successful implementation of guidelines for food and meals Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2016 2019 14. des. 2017
Mathelier, Anthony Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2006 2021 13. des. 2017
Lien, Nanna Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study. Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2013 2018 12. des. 2017
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av metabolsk ugunstig fenotype under svangerskap på senere risikomarkører for hjerte- og karsykdom hos barn og unge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2030 1. des. 2017