Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 226–250 av 433 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Rustøen, Tone A randomized controlled trial to evaluate the effect of nurse led follow up after being a patient in the intensive care unit Avdeling for sykepleievitenskap REK 2014 2016 4. apr. 2019
Tellnes, Gunnar Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2017 2020 4. apr. 2019
Abebe, Fekadu Studies towards understanding and developing tuberculosis Control Strategy pertinent to pastoralist's way of life in Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2014 2017 4. apr. 2019
Abebe, Fekadu Studies of humoral and cell-mediated immunity against Mycobacterium tuberculosis infections in humans Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2010 2015 4. apr. 2019
Sundby, Johanne MIPREG-studien Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2032 4. apr. 2019
Næss, Øyvind Intergenerational link of Cardiovascular Disease and Birth Weight (A Large Population-based Study) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2020 4. apr. 2019
Kinge, Jonas Minet The burden of obesity in Norway: morbidity, mortality, health service use and productivity loss Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2016 2021 4. apr. 2019
Tjerbo, Trond Resultatevaluering av Omsorg 2020- kvantitativ del Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2018 2022 4. apr. 2019
Østerås, Nina Muskel- og skjelettplager i Ullensaker Studien (MUST) - Artrose Avdeling for helsefag REK 2010 2030 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus Seizure in Stroke Trial (ASIST-2) Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2028 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus aCute Headache Evaluation 2 (ACHE-2) - Epidemiology, clinical and radiological presentation of cerebral venous thrombosis in a Norwegian population – a retrospective study Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2023 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus aCute Headache Evaluation 1 (ACHE-1) Epidemiology, clinical presentation, biomarkers, treatment, prognosis and follow-up of cerebral aneurysms and subarachnoid haemorrhage in a Norwegian population – a retrospective quality assurance project Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2028 4. apr. 2019
Rosvold, Elin Olaug Patients' versus doctors' experiences and expectations - A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective Avdeling for allmennmedisin Intern 2015 2019 4. apr. 2019
Jenum, Anne Karen Motion på Romsås, Aktiv Transport Studien Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2020 4. apr. 2019
Brekke, Mette Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2011 2025 4. apr. 2019
Kanse, Sandip Diagnosis of stroke sybtypes (cooperation SNLA) Seksjon for Biokjemi REK 2017 2020 4. apr. 2019
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Lie, Hanne Cathrine ”FERDIGBEHANDLET- HVA NÅ?” Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2018 2022 4. apr. 2019
Fjeld, Heidi Menarche, menstruation, anemia and their associated factors among adolescent girl camp dwellers in Palestine (West Bank) and Jordan Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2018 2022 4. apr. 2019
Solbakk, Jan Helge The Ethics of ECT: an empirical study of users' experiences Senter for medisinsk etikk REK, NSD 2017 2020 4. apr. 2019
Høye, Sigurd Treatment failures after antibiotic therapy of urinary tract infections in men. A prescription database study Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2019 2021 4. apr. 2019
Høye, Sigurd Effekt av et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere på legesøkning i primærhelsetjenesten. Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2023 4. apr. 2019
Ulven, Stine Marie Helseeffekter av måltider med forskjellige meieriprodukter Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2016 2026 4. apr. 2019
Moen, Kåre Patient-Accessible Electronic Health Records – A New Actor in Norwegian Health Care Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2020 4. apr. 2019
Pedersen, Reidar Empatisk kommunikasjon hos legestudenter Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2010 2020 4. apr. 2019