Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 432 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Moen, Kåre Health of Same-sex Attracted Women in Brazil Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 28. sep. 2017
Sundby, Johanne Transfer of new technology and its adaptation in clinical use among health care workers in Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2013 2017 17. okt. 2017
Sundby, Johanne Trends and Dynamics of Family Planning, Antenatal care and delivery by skilled birth attendants, Fertility situation in Myanmar Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 2016 2018 19. okt. 2017
Sundby, Johanne Attitudes towards the practice of Female Genital Mutilation among people in Somali and Harari Regional States, Eastern Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 2015 2018 19. okt. 2017
Hofmann, Bjørn Scientific dishonesty: Knowledge, Actions, and Attitudes amongst doctoral students and researchers Senter for medisinsk etikk 2010 2019 20. okt. 2017
Kristoffersen, Espen Saxhaug Fastlegers erfaringer med og håndtering av hodepine Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2017 2018 20. okt. 2017
Hellesø, Ragnhild The Impact of Introducing and Organizing Systematic Pain Management Program in an Ethiopian University Hospital Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2016 2017 23. okt. 2017
Gradmann, Christoph Performance and quality of tuberculosis directly observed treatment short course strategy in Jimma Zone, Southwest Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2018 24. okt. 2017
Solbakk, Jan Helge Seriously now: taking post-trial obligations in developing countries seriously Senter for medisinsk etikk NSD 2017 2019 24. okt. 2017
Østensen, Elisabeth Standardized Care Plans in Community Health Care Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2015 2019 24. okt. 2017
Aas, Eline Quality Adjusted Life Years in Patients with Breast Cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2010 2018 26. okt. 2017
Wangen, Knut Reidar To what extent do user fees affect Hepatitis B vaccine coverage rates in China?. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2010 2018 26. okt. 2017
Magelssen, Morten Secular and Religious Approaches to Abortion in Ethiopia: A Comparative Ethical Analysis Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2017 2020 26. okt. 2017
Melberg, Hans Olav Did Norwegian adolescents use more primary care services after being exempted from co-payments? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2014 2018 27. okt. 2017
Magnus, Jeanette H. Social determinants of health on utilization of maternal health care in rural and urban context in Ethiopia: a multi-level approach. Det medisinske fakultet Intern, REK, NSD 2017 2019 27. okt. 2017
Magnus, Jeanette H. Intimate Partner violence in Pregnancy: Perceptions, Magnitude, and Contributing factors Det medisinske fakultet REK 2015 2019 27. okt. 2017
Magnus, Jeanette H. Utvikling og gjennomføring av program for helsestasjonstjenesten- fokus på mor og barn helse, tidlig intervensjon og innovasjon Det medisinske fakultet REK, NSD 2015 2019 27. okt. 2017
Førde, Reidun Behandlingsbegrensninger hos pasienter med alvorlig traumatisk hodeskade. En intervjuestudie av erfarne klinikere Senter for medisinsk etikk 30. okt. 2017
Moen, Anne APPETITT (APPlikasjon om Ernæring - TIlTak for helse og Trivsel) Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2015 2017 30. okt. 2017
Sundby, Johanne Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2017 2021 31. okt. 2017
Mengshoel, Anne Marit Tilfriskning fra kronisk generaliserte muskelskjelettsmerter Avdeling for helsefag Intern, REK 2010 2016 11. nov. 2017
Mengshoel, Anne Marit Muskelskjelettsmerter i primærhelsetjenesten Avdeling for helsefag Intern, REK 2009 2013 11. nov. 2017
Bjorbækmo, Wenche Schrøder An electronical tool in physiotherapy; a study of the implementation of novel technologies in the practicing of physiotherapy Avdeling for helsefag Intern, REK, NSD 2015 2018 12. nov. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Helsebehov og psykisk helsetjenesteutvikling blant papirløse migranter i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2015 12. nov. 2017
Sundby, Johanne Improve maternal and perinatal health outcomes in sub-sahara Africa by focus on quality of care Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2015 2019 12. nov. 2017