Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 562 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Engebretsen, Eivind Hvordan er jeg meg? Unge menneskers erfaring med atferdsrelatert diagnose Det medisinske fakultet REK, NSD 26. aug. 2019
Stensløkken, Kåre-Olav Frigjøring av DNA under hjertekirurgi ved bruk av hjerte-lungemaskin Seksjon for fysiologi Intern, REK 6. apr. 2020
Skirbekk, Helge Samhandling mellom apotekfarmasøyter og fastleger Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 18. des. 2019
Taubøll, Erik ProTLE Nevroklinikken 2013 22. juni 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of Tenofovir Anafelamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the treatment of Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 13. feb. 2020
Lindbæk, Morten Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene («RASK») Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 25. feb. 2020
Hrubos-Strøm, Harald Akershus sleep apnea clinical cohort Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2019 25. mars 2020
Lerum, Sverre Vigeland Kreftpasient i livets sluttfase i fastlegens perspektiv Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Undersøke kvinnelige lederens motivasjon og veien frem til å bli leder; barrierer og glasstaket Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Veggeland, Frode Hvordan opplever en avdelingssjef i klinisk avdeling uten medisinsk faglig bakgrunn (eventuelt uten legebakgrunn) lederrollen, og hvordan oppleves hun/han av organisasjonen og egne ansatte Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Thorsen, Viva Combs Women's health seeking behaviour and empowerment Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 11. okt. 2017
Foss, Ingrid Christina Studiesykepleieres erfaringer med etiske dilemmaer i deres arbeidshverdag Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Farsjø, Caroline Dokumentasjon av ernæring med APPETITT Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Rustøen, Tone I hvilken grad erfarer pasienten at operasjonsteamet bruker kommunikasjon for å redusere preoperativ angst og stress i mottakssituasjonen på operasjonsstua Avdeling for sykepleievitenskap 27. jan. 2019
Hellesø, Ragnhild Fra hjerteinfarkt til hjerteoperasjon på en uke - pasienters erfaringer med informasjon i et kort preoperativt forløp Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Thoresen, Lisbeth Trening og mening - Ei kvalitativ studie om pasienterfaring med bruk av yoga som supplement til tradisjonell trening i intensiv livsstilintervensjon for menesker med sjukeleg overvekt Avdeling for helsefag 2015 18. jan. 2018
Skirbekk, Helge Har leder og medarbeider samme opplevelser av motivasjon? - En kvalitativ undersøkelse ved en psykiatrisk seksjon ved OUS Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Veggeland, Frode Medikamentfri behandling for psykisk syke - en politisk eller faglig fundert beslutning? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Melberg, Hans Olav Har innføring av RALP vært lønnsomt for Sykehuset-innlandet Hamar Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Melberg, Hans Olav Geografi, demografi og høyteknologisk medisin - hvordan kan det leveres et likt/likeverdig helsetilbud i Norge? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Lindahl, Anne Karin Strukturert arbeid med kvalitetsforbedring: Innføring av prosedyrer for håndtering av mistenkt penicillinalergi hjå inneliggande pasientar ved Haukeland sjukehus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Konflikthåndtering og bruk av hersketeknikker - Hva gjør de med deg? En kvalitativ studie av tillitsvalgtes opplevelse av møte med bruk av hersketeknikker i konflikthåndteringssituasjoner Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Spehar, Ivan Ledelse, samhandling og team i kommunehelsetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Godager, Geir Kontakt mellom fastlege og sykehusspesialist - en åpen linje? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Hagen, Terje P. Kostnadsnivå/effektivitet i psykisk helsevern - sammenfall med effektivitet i somatikk i samme helseforetak? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017