Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 126–150 av 216 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Moen, Anne Egenomsorg og pasientundervisning ved Diabetes 2 i Etiopia Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) REK 2015 2019 1. mars 2019
Winkler, Andrea Sylvia Free access to digital health information in Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2017 2021 21. jan. 2019
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Røe, Cecilie Traumatic brain injury; needs and treatment options in the chronic phase. A randomized controlled community-based intervention. Nevroklinikken Intern 2017 2027 6. jan. 2019
König, Marton Skog Steinberger High-grade malignancies of the skull base: a multidisciplinary approach Nevroklinikken Intern 2016 2021 4. jan. 2019
Wøien, Hilde Pain and fear in association with repeated needle-injections in children suffering from Juvenile Idiopathic Arthritis Avdeling for sykepleievitenskap 2016 2020 19. des. 2018
Asphaug, Lars Economic optimal operating point for genetic testing Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 19. des. 2018
Skirbekk, Helge The relationship between elective surgical patients’ knowledge and their trust in health care staff Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2018 14. des. 2018
Tyssen, Reidar En jobb å leve med? - en kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK, NSD 2011 2018 14. des. 2018
Iversen, Per Ole Protocol for the Food-Based Dietary Counselling intervention Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2020 7. des. 2018
Iversen, Per Ole CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING AS A DIAGNOSTIC ME TOOL Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2020 7. des. 2018
Madar, Ahmed Ali Chronic heart failure:Prevalence of Anemia, Adherence to iron intake, patient perceived burden of treatment and relationship to anemia status in Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2018 2020 26. okt. 2018
Holven, Kirsten Bjørklund Kartlegging av kolesterolnivå hos spedbarn i Norge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2027 4. okt. 2018
Kristiansen, Thomas Impairing Drugs and Alcohol as Risk Factors for Traumatic Injuries (IDART) - a National Study on Injury Prevention Akuttklinikken Intern 2018 2028 26. sep. 2018
Lindbæk, Morten Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child – a study from Norwegian general practice Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2018 31. mai 2018
Tjerbo, Trond Standardized clinical pathways for cancer patients. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2018 2022 25. mai 2018
Silvola, Juha Tapio Speech sound confusions in adults and children with cochlear implants Klinikk for kirurgiske fag 2013 2018 24. mai 2018
Gulbrandsen, Pål Exploring patient autonomy in the case of advanced cancer. A qualitative study of patient information, involvement and coping. Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri 2018 2023 15. mai 2018
Høye, Sigurd Legevaktsykepleieres erfaring med og holdning til telefonisk hastegradsvurdering og rådgivning ved luftveisinfeksjoner på legevakt – en kvalitativ studie. Avdeling for allmennmedisin NSD 2018 2023 14. mai 2018
Natvig, Bård Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis. En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie. Avdeling for allmennmedisin 2008 2020 14. mai 2018
Melberg, Hans Olav Legers kunnskap om, holdninger til og respons på priser og kostnader Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2012 2019 11. mai 2018
Melberg, Hans Olav Cost-utility analysis of diabetic foot ulcer treatment in Norway Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2018 2018 11. mai 2018
Wyller, Torgeir Bruun Structured follow-up and management of home-dwelling seniors - a quasi-experimental study 531115 Intern, REK 2013 2019 11. mai 2018
Kirkevold, Marit Fatigue following PIFS Avdeling for sykepleievitenskap 11. mai 2018
Kirkevold, Marit Personsentrert og trivselsfremmende omsorgsmodell: en intervensjon for eldre i sykehjem Avdeling for sykepleievitenskap Intern, NSD 2016 2019 11. mai 2018