Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 151–175 av 216 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Melberg, Hans Olav Economic evaluation of diagnostic technologies Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2016 2020 11. mai 2018
Kirkevold, Marit Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende Avdeling for sykepleievitenskap Intern, REK 2018 2021 11. mai 2018
Natvig, Bård The Ullensaker Study. Ullensakerundersøkelsen. Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 1989 2030 11. mai 2018
Jenum, Anne Karen STORK G - Thyroidealidelser i svangerskap og jodstatus – en befolkningsbasert studie i en multietnisk bydel i Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 11. mai 2018
Natvig, Bård Trygg på skulder - enkel kunnskapsbasert undersøkelse og behandling av skuldersmerter hos fastlegen. Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2023 10. mai 2018
Natvig, Bård Immigrants´ utilization of a public primary health care clinic. A cross-sectional study among walk-in patienys at Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic. Avdeling for allmennmedisin 2009 2018 10. mai 2018
Middelthon, Anne-Lise Orvin Å gjøre en innsats - en etnografisk studie av rusmisbrukeres deltagelse i frivillig arbeid Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2011 2013 9. mai 2018
Klovning, Atle Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet. Avdeling for allmennmedisin 2008 2018 4. mai 2018
Haavet, Ole Rikard SHARED CARE Integrated health care in Norway by comprehensive health teams Avdeling for allmennmedisin REK 2013 2021 3. mai 2018
Glover, Joel HSØ Human iPS cells for studying disease mechanisms in spinocerebellar ataxia Seksjon for fysiologi REK 2011 2018 3. mai 2018
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Primary versus specialist health care: Do the patients with type 2 diabetes get treatment at the right level of care Avdeling for allmennmedisin REK 2016 2025 29. apr. 2018
Lie, Anne Helene Kveim Legeproduserte tekster: En studie av den språklige kvalitet i uføreerklæringer Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2017 28. apr. 2018
Rosvold, Elin Olaug Simulering for primærhelsetjenesten (SimPrim) Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 27. apr. 2018
Straand, Jørund Legemiddelbruk og legemiddelrelaterte problemer ved sykehjem i Oslo Avdeling for allmennmedisin 2015 2019 12. apr. 2018
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Vannkanalers rolle i Parkinsons sykdom Seksjon for anatomi REK 2018 2020 14. mars 2018
Bjorbækmo, Wenche Schrøder From dedicated to burned out - A phenomenological study of the lived experience of regaining the ability to work Avdeling for helsefag 2016 2019 8. mars 2018
Bjertness, Espen Acute Mountain Sickness among 17-20 years old students who ascend from low altitude areas to 3650m above sea level in Lhasa, Tibet - Incidence and Associated Factors Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2014 2017 2. mars 2018
Roalkvam, Sidsel Maternal health at the margins: progress or neglect? Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2011 2018 28. feb. 2018
Roalkvam, Sidsel The transfer of maternal and reproductive health policies in Malawi: the interface of international NGOs and local communities in problematizing and addressing adolescent pregnancies Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2014 2018 28. feb. 2018
Omsland, Tone Kristin Obesity and its association with diabetes and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 15. feb. 2018
Glover, Joel NFR 251282 Targeted perturbation of perineuronal nets in specific neuron types to investigate adaptive plasticity after spinal cord injury Seksjon for fysiologi REK 2016 2020 28. jan. 2018
Moskaug, Jan Øivind Rekonsttruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fetttransplantasjon Seksjon for Biokjemi REK 2014 2020 25. jan. 2018
Nylenna, Magne Utvikling, anvendbarhet og effekter av et beslutningsstøtteverktøy ved langtids medikamentell behandling for pasienter med bipolar lidelse Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2013 2018 10. jan. 2018
Staerk, Judith Genetic and functional analysis of bone marrow CD34+ and CD34+-derived blood lineage cells Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2017 2028 30. des. 2017
Staerk, Judith Analysis of molecular processes during cord blood maintenance and expansion Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2012 2017 30. des. 2017