Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 176–200 av 216 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Staerk, Judith Genetic analysis of healthy blood samples Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2015 2019 30. des. 2017
Rustøen, Tone Quality of postoperative handovers Avdeling for sykepleievitenskap 2014 2020 22. des. 2017
Magelssen, Morten Etikk på tvers – etablering av kliniske etikkomiteer/etikkråd i kommunal helse- og omsorgstjeneste Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2021 20. des. 2017
Prince, Ruth Jane Subjects of precarity - work, health and living conditions among vulnerable migrants in Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2015 2019 19. des. 2017
Gradmann, Christoph Society Unhealed: Leprosy and Identity in Twentieth Century Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2013 2016 19. des. 2017
Bjertness, Espen Arbeidsrelatert stress blant sykepleiere i Hebron, Okkupert Palestinsk Område Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2012 2016 18. des. 2017
Prince, Ruth Jane Responses to sexual violence against minors: A qualitative study of Homa Bay County, Western Kenya. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2015 2018 18. des. 2017
Sundby, Johanne The social life of medicines in Burkina Faso: an ethnographic study of the circulation of contraceptives and abortion drugs Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2018 15. des. 2017
Lien, Nanna The school as a public health actor: Strategies for successful implementation of guidelines for food and meals Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2016 2019 14. des. 2017
Mathelier, Anthony Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2006 2021 13. des. 2017
Lien, Nanna Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study. Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2013 2018 12. des. 2017
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av metabolsk ugunstig fenotype under svangerskap på senere risikomarkører for hjerte- og karsykdom hos barn og unge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2030 1. des. 2017
Ulven, Stine Marie Underliggende biologiske effekter av et sunt nordisk kosthold-SYSDIETsub studie Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2018 29. nov. 2017
Meyer, Haakon E Depression and Diabetes in Brazil Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2019 16. nov. 2017
Foss, Ingrid Christina EU-Wise. Self-care for people with Long-term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach (Mestring i nærmiljøet - MIN) Avdeling for sykepleievitenskap Intern 2012 2018 15. nov. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Young women and induced abortion in Ethiopia. Sexuality, stigma and silence Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2007 2008 15. nov. 2017
Wahl, Astrid Klopstad Medication Related Problems and Health Related Quality of Life among Children with Chronic Disease in Ethiopia Avdeling for helsefag Intern, REK 2016 2016 15. nov. 2017
Andersen, Lene Frost Development of a decision support system to prevent and treat disease-related malnutrition Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2016 2019 15. nov. 2017
Melberg, Hans Olav Sykehusenes respons på endringer i DRG vektene Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2014 2016 13. nov. 2017
Aas, Eline HPV-relatert kreft og individuelle kjennetegn: Variasjoner i behandlingskostnader, screeningdeltakelse og kreftrisiko Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2015 2018 13. nov. 2017
Solbakk, Jan Helge NoSarC - ELSA Senter for medisinsk etikk Intern, REK, NSD 2015 2018 13. nov. 2017
Lillemoen, Lillian Utvikle, implementere og evaluere felles planlegging av framtid helsehjelp - forhåndssamtale i sykehjem Senter for medisinsk etikk Intern, REK, NSD 2014 2018 13. nov. 2017
Sundby, Johanne Improve maternal and perinatal health outcomes in sub-sahara Africa by focus on quality of care Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2015 2019 12. nov. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Helsebehov og psykisk helsetjenesteutvikling blant papirløse migranter i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2015 12. nov. 2017
Bjorbækmo, Wenche Schrøder An electronical tool in physiotherapy; a study of the implementation of novel technologies in the practicing of physiotherapy Avdeling for helsefag Intern, REK, NSD 2015 2018 12. nov. 2017