Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 121 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Feiring, Eli Individual responsibility for health and priority setting Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2016 2020 5. mai 2020
Moskaug, Jan Øivind Rekonsttruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fetttransplantasjon Seksjon for Biokjemi REK 2014 2020 25. jan. 2018
Moen, Kåre Patient-Accessible Electronic Health Records – A New Actor in Norwegian Health Care Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2020 4. apr. 2019
Magelssen, Morten Secular and Religious Approaches to Abortion in Ethiopia: A Comparative Ethical Analysis Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2017 2020 26. okt. 2017
Nordeng, Hedvig Marie Egeland Medication Related Problems and Safety of Herbal Medicines used among Pregnant Women in South-West Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2016 2020 28. okt. 2019
Brekke, Mette Follow-up of cancer patients in primary health care. Avdeling for allmennmedisin 2013 2020 9. juni 2019
Pedersen, Reidar Empatisk kommunikasjon hos legestudenter Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2010 2020 4. apr. 2019
Magnus, Jeanette H. Antiretroviral Treatment during Pregnancy and Pregnancy Outcome Det medisinske fakultet REK 2015 2020 30. juli 2020
Næss, Øyvind Intergenerational link of Cardiovascular Disease and Birth Weight (A Large Population-based Study) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2020 4. apr. 2019
Melberg, Hans Olav Use of register data for adaption of innovations and priority setting in health care Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2017 2020 4. apr. 2019
Ausland, Jannike Heyerdahl-Larsen Tinnitus og komorbiditet Institutt for helse og samfunn REK 2017 2020 4. apr. 2019
Rustøen, Tone Quality of postoperative handovers Avdeling for sykepleievitenskap 2014 2020 22. des. 2017
Glover, Joel NFR 251282 Targeted perturbation of perineuronal nets in specific neuron types to investigate adaptive plasticity after spinal cord injury Seksjon for fysiologi REK 2016 2020 28. jan. 2018
Tellnes, Gunnar Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2017 2020 4. apr. 2019
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Vannkanalers rolle i Parkinsons sykdom Seksjon for anatomi REK 2018 2020 14. mars 2018
Rosvold, Elin Olaug Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres? En studie av almennlegers erfaringer med å endre forskrivningspraksis, prediktorer for endring og effekt av kollegabasert terapiveiledning. Avdeling for allmennmedisin REK 2009 2020 4. mars 2019
Natvig, Bård Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis. En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie. Avdeling for allmennmedisin 2008 2020 14. mai 2018
Melberg, Hans Olav Economic evaluation of diagnostic technologies Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2016 2020 11. mai 2018
Madar, Ahmed Ali Chronic heart failure:Prevalence of Anemia, Adherence to iron intake, patient perceived burden of treatment and relationship to anemia status in Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2018 2020 26. okt. 2018
Wøien, Hilde Pain and fear in association with repeated needle-injections in children suffering from Juvenile Idiopathic Arthritis Avdeling for sykepleievitenskap 2016 2020 19. des. 2018
Jenum, Anne Karen STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2020 6. des. 2020
Jahnsen, Reidun Birgitta What suits me the best? Adaptation of appropriate activity aids for persons with a disability. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) NSD 2018 2021 20. mai 2019
Bjertness, Espen Domestic violence, mental health and maternal health in Yangon Region, Myanmar Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 2016 2021 19. des. 2019
Meyer, Haakon E Kartlegging av risikofaktorer for livsstilssykdom blant Somaliske innvandrere Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2015 2021 15. sep. 2020
Iversen, Per Ole Forbedring av ernæringsstatus hos spebarn i det sør-vestlige Uganda Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2013 2021 2. jan. 2020