Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 51–75 av 215 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition a multi-ethnic population. Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2018 4. apr. 2019
Gradmann, Christoph Performance and quality of tuberculosis directly observed treatment short course strategy in Jimma Zone, Southwest Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2018 24. okt. 2017
Lindbæk, Morten Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child – a study from Norwegian general practice Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2018 31. mai 2018
Sundby, Johanne The social life of medicines in Burkina Faso: an ethnographic study of the circulation of contraceptives and abortion drugs Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2018 15. des. 2017
Ulven, Stine Marie Underliggende biologiske effekter av et sunt nordisk kosthold-SYSDIETsub studie Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2018 29. nov. 2017
Lien, Nanna Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study. Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2013 2018 12. des. 2017
Glover, Joel HSØ Human iPS cells for studying disease mechanisms in spinocerebellar ataxia Seksjon for fysiologi REK 2011 2018 3. mai 2018
Klovning, Atle Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet. Avdeling for allmennmedisin 2008 2018 4. mai 2018
Natvig, Bård Immigrants´ utilization of a public primary health care clinic. A cross-sectional study among walk-in patienys at Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic. Avdeling for allmennmedisin 2009 2018 10. mai 2018
Melberg, Hans Olav Cost-utility analysis of diabetic foot ulcer treatment in Norway Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2018 2018 11. mai 2018
Silvola, Juha Tapio Speech sound confusions in adults and children with cochlear implants Klinikk for kirurgiske fag 2013 2018 24. mai 2018
Tyssen, Reidar En jobb å leve med? - en kvalitativ og kvantitativ studie blant norske leger om hvordan ønsket om å være en god lege utfordrer balansen mellom jobb og hjem Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK, NSD 2011 2018 14. des. 2018
Werner, Erik Lønnmark Behandling av pasienter med overvekt i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern 2016 2019 4. mars 2019
Wahl, Astrid Klopstad Psoriasis og klimabehandling: effekt av motiverende oppfølgningssamtaler på kliniske og helseøkonomiske parametre Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2011 2019 9. apr. 2019
Sundby, Johanne Improve maternal and perinatal health outcomes in sub-sahara Africa by focus on quality of care Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2015 2019 12. nov. 2017
Kirkevold, Marit Et nytt trinn i omsorgstrappen: Multippel case studie av fem innovative eldreomsorgsmodeller Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK, NSD 2016 2019 4. apr. 2019
Kirkevold, Marit Personsentrert og trivselsfremmende omsorgsmodell: en intervensjon for eldre i sykehjem Avdeling for sykepleievitenskap Intern, NSD 2016 2019 11. mai 2018
Rosvold, Elin Olaug Patients' versus doctors' experiences and expectations - A comparative general practice study in a Norwegian and Nordic perspective Avdeling for allmennmedisin Intern 2015 2019 4. apr. 2019
Moen, Kåre Health of Same-sex Attracted Women in Brazil Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 28. sep. 2017
Prince, Ruth Jane Subjects of precarity - work, health and living conditions among vulnerable migrants in Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2015 2019 19. des. 2017
Bjorbækmo, Wenche Schrøder From dedicated to burned out - A phenomenological study of the lived experience of regaining the ability to work Avdeling for helsefag 2016 2019 8. mars 2018
Jenum, Anne Karen STORK G: Forekomst og prediktorer for svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2019 4. mars 2019
Meyer, Haakon E Depression and Diabetes in Brazil Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2019 16. nov. 2017
Østensen, Elisabeth Standardized Care Plans in Community Health Care Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2015 2019 24. okt. 2017
Lindbæk, Morten Håndtering av kvinner med ukomplisert urinveisinfeksjon i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2019 4. mars 2019