Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 101–125 av 215 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Melberg, Hans Olav Use of register data for adaption of innovations and priority setting in health care Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2017 2020 4. apr. 2019
Ausland, Jannike Heyerdahl-Larsen Tinnitus og komorbiditet Institutt for helse og samfunn REK 2017 2020 4. apr. 2019
Rustøen, Tone Quality of postoperative handovers Avdeling for sykepleievitenskap 2014 2020 22. des. 2017
Glover, Joel NFR 251282 Targeted perturbation of perineuronal nets in specific neuron types to investigate adaptive plasticity after spinal cord injury Seksjon for fysiologi REK 2016 2020 28. jan. 2018
Tellnes, Gunnar Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2017 2020 4. apr. 2019
Amiry-Moghaddam, Mahmood Reza Vannkanalers rolle i Parkinsons sykdom Seksjon for anatomi REK 2018 2020 14. mars 2018
Rosvold, Elin Olaug Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres? En studie av almennlegers erfaringer med å endre forskrivningspraksis, prediktorer for endring og effekt av kollegabasert terapiveiledning. Avdeling for allmennmedisin REK 2009 2020 4. mars 2019
Natvig, Bård Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis. En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie. Avdeling for allmennmedisin 2008 2020 14. mai 2018
Melberg, Hans Olav Economic evaluation of diagnostic technologies Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2016 2020 11. mai 2018
Madar, Ahmed Ali Chronic heart failure:Prevalence of Anemia, Adherence to iron intake, patient perceived burden of treatment and relationship to anemia status in Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2018 2020 26. okt. 2018
Wøien, Hilde Pain and fear in association with repeated needle-injections in children suffering from Juvenile Idiopathic Arthritis Avdeling for sykepleievitenskap 2016 2020 19. des. 2018
Vøllestad, Nina Køpke access-and-utilization-of-healthcare-services-among-sub-saharan-african-immigrants-in-norway---a-phd-project Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 8. aug. 2019
Feiring, Eli Individual responsibility for health and priority setting Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2016 2020 5. mai 2020
Moskaug, Jan Øivind Rekonsttruksjon av bryst med eget vev: mikrokirurgi eller fetttransplantasjon Seksjon for Biokjemi REK 2014 2020 25. jan. 2018
Jenum, Anne Karen STORK G: Growth patterns in children aged 0-5 years in a cohort of multi-ethnic preschool children: identifying children at risk of developing overweight and obesity Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2014 2020 24. nov. 2020
Winkler, Andrea Sylvia Free access to digital health information in Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2017 2021 21. jan. 2019
Sundby, Johanne Unnecessareans - use and misuse of cesarean section in low resource settings Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2017 2021 21. juni 2019
Sundby, Johanne Physical and psychological health care for girls and women with Female Genital Mutilation/Cutting (FGM/C) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2017 2021 31. okt. 2017
Kinge, Jonas Minet The burden of obesity in Norway: morbidity, mortality, health service use and productivity loss Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2016 2021 4. apr. 2019
Magelssen, Morten Etikk på tvers – etablering av kliniske etikkomiteer/etikkråd i kommunal helse- og omsorgstjeneste Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2018 2021 20. des. 2017
Henriksen, Christine Ernæringsstatus etter stamcelletransplantasjon (NUTRIENT-studien) Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2021 10. sep. 2020
Mathelier, Anthony Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2006 2021 13. des. 2017
Kirkevold, Marit Identifisering og igangsetting av tiltak ved akutt/subakutt funksjonssvikt hos eldre hjemmeboende Avdeling for sykepleievitenskap Intern, REK 2018 2021 11. mai 2018
Moen, Kåre Health and Quality of Life Among Queer Somali-Norwegians: An Ethnographic Study Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2018 2021 4. sep. 2019
Haavet, Ole Rikard SHARED CARE Integrated health care in Norway by comprehensive health teams Avdeling for allmennmedisin REK 2013 2021 3. mai 2018