Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 346 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Wangen, Knut Reidar Nutrition-related education intervention to improve cognitive development among impoverished small children in rural Uganda: A cost-effectiveness analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2019 2021 3. aug. 2020
Wangen, Knut Reidar Globalise the evidence, Localise the decision ‘’A comparative analysis of factors responsible for differences in cost effectiveness of Relapsing Remitting Multiple Sclerosis therapy between Norway and its price referenced countries’’ Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 3. aug. 2020
Dalen, Knut Tomas The role of Plins and lipid droplets for hepatic and muscular insulin resistance Avdeling for ernæringsvitenskap 2013 2027 29. juli 2020
Tjerbo, Trond The influence of a clinical or business background in terms of allocation of time, in Dutch hospital boards Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2020 16. juli 2020
Tjerbo, Trond We are just sitting here”: patient participation for elderly with dementia. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2020 14. juli 2020
Moger, Tron Anders The effect of life-events on health, healthcare service utilization and healthcare expenditure in the Netherlands Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 11. juli 2020
Ottestad, Inger Ernæringsoppfølging og behandling i norske sykehus Avdeling for ernæringsvitenskap 2020 2025 30. juni 2020
Olsen, Anne Olaug A quantitative cross-sectional survey on the awareness, knowledge, and attitudes of Oslo general practitioners towards hiv pre-exposure prophylaxis (PrEP) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2022 25. juni 2020
Taubøll, Erik ProTLE Nevroklinikken 2013 22. juni 2020
Retterstøl, Kjetil Tanker om ikke oppnådd behandlingsmål for LDL-kolesterol og eventuelle konsekvenser for livskvalitet og ernæring Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 2022 13. juni 2020
Borge, Christine Råheim Prosjekt: Effekt av «ikke-medikamentelle» intervensjoner for pasienter med redusert lungefunksjon etter traumatisk høyryggmargsskade i en akutt fase - En systematisk oversikt Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap 2019 2021 10. juni 2020
Borge, Christine Råheim Pustekontroll hos personer med Kronisk Obstruktive Lungesykdom (KOLS) Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK 2010 2023 10. juni 2020
Aas, Eline IPF idiopatisk lungefibrose Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2020 2020 5. juni 2020
Retterstøl, Kjetil Sulfur amino acids, energy metabolism and obesity (STAY) Avdeling for ernæringsvitenskap Intern, REK 2020 2023 2. juni 2020
Vallersnes, Odd Martin The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Avdeling for allmennmedisin Intern 2013 2023 20. apr. 2020
Moger, Tron Anders KREVID-studien: Videokonsultasjon med lege for pasienter ved poliklinikk for kreftsykdommer og blodsykdommer - hva er potensialet? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, NSD 2020 2020 2. apr. 2020
Moger, Tron Anders Cost Effectiveness Analysis of Tenofovir Alafenamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the Treatment for Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B Patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 30. mars 2020
Moger, Tron Anders Brukerstyrte kontroller av distale radiusfrakturer hos voksne, en helseøkonomisk gevinst? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2020 2020 30. mars 2020
Blomhoff, Rune The Norwegian dietary guidelines and colorectal cancer survival (CRC-NORDIET) study: a food-based multicentre randomized controlled trial Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2030 25. mars 2020
Dahl, Cecilie Nutritional and inflammation status in Norwegian pregnant women Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2020 2021 10. mars 2020
Moen, Kåre Putting Off Puberty: A Study of the Experiences of Transgender Adolescents and Their Families Seeking Puberty Blockers in Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 9. mars 2020
Andersen, Marit Helen Klinikeres erfaringer med oppgavedeling fra en sengepost i spesialisthelsetjenesten Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, NSD 2018 2020 5. mars 2020
Andersen, Marit Helen Devloping and testing the feasibility of a health literacy intervention for renal recipients Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) REK 2018 2024 5. mars 2020
Burger, Emily Optimal Cervical Cancer Prevention Policies in the Era of HPV Vaccination (CC-PREVENT) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, NSD 2019 2022 25. feb. 2020
Aasbø, Gunvor En studie om erfaringer av synsrehabilitering og det å leve med synsvansker etter hjerneslag Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2019 2020 24. feb. 2020