Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 251–275 av 871 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Lerdal, Anners Biopsychosocial reactions after stroke – A longitudinal study (NORFAST-B) Avdeling for sykepleievitenskap Intern 2017 2030 4. apr. 2019
Rustøen, Tone A randomized controlled trial to evaluate the effect of nurse led follow up after being a patient in the intensive care unit Avdeling for sykepleievitenskap REK 2014 2016 4. apr. 2019
Lerdal, Anners A comparison of the effectiveness of normal saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis (SO) in palliative care. A randomized controlled trial Avdeling for sykepleievitenskap REK 2014 2024 4. apr. 2019
Tellnes, Gunnar Sykdomsbegrepet i trygdemedisinen Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2017 2020 4. apr. 2019
Abebe, Fekadu Studies towards understanding and developing tuberculosis Control Strategy pertinent to pastoralist's way of life in Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2014 2017 4. apr. 2019
Abebe, Fekadu Norway’s vaccination system and culture: The prospective of school health professionals Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 4. apr. 2019
Abebe, Fekadu Studies of humoral and cell-mediated immunity against Mycobacterium tuberculosis infections in humans Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2010 2015 4. apr. 2019
Sundby, Johanne MIPREG-studien Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2032 4. apr. 2019
Næss, Øyvind Intergenerational link of Cardiovascular Disease and Birth Weight (A Large Population-based Study) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2020 4. apr. 2019
Kinge, Jonas Minet The burden of obesity in Norway: morbidity, mortality, health service use and productivity loss Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2016 2021 4. apr. 2019
Opheim, Randi Sykepleieren, en uavhengig faktor for kvaliteten på koloskopiundersøkelser? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2018 2019 4. apr. 2019
Wangen, Knut Reidar Screening for abdominalt aortaaneurisme hos menn 65 år - forekomst fordelt på bydel i Oslo Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK, NSD 2017 2018 4. apr. 2019
Tjerbo, Trond Resultatevaluering av Omsorg 2020- kvantitativ del Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2018 2022 4. apr. 2019
Wangen, Knut Reidar Efficiency of an Electronic Health Information System for Antenatal Care. A pilot Time-Motion Study Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2017 2017 4. apr. 2019
Moger, Tron Anders Digital breast tomosynthesis – the future screening tool for breast cancer? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2015 2020 4. apr. 2019
Wahl, Astrid Klopstad Pustekontroll hos personer med Kronisk Obstruktive Lungesykdom (KOLS) Avdeling for helsefag Intern, REK 2010 2018 4. apr. 2019
Mengshoel, Anne Marit Persontilpasset tilleggsbehandling med nyere antiepileptika ved epilepsi pluss - En pilotstudie med utprøving av måleinstrumenter med single subject experiemental design Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2016 2025 4. apr. 2019
Andersen, Marit Helen Pasientundervisning ved nyretransplantasjon:fra forskning til hverdagspraksis. En studie av kunnskapstranslasjon Avdeling for helsefag Intern 2014 2018 4. apr. 2019
Mengshoel, Anne Marit Narrativ analyse av sykepleiefortelleringer i dagbøker fra intensivopphold Avdeling for helsefag Intern 2017 2019 4. apr. 2019
Østerås, Nina Muskel- og skjelettplager i Ullensaker Studien (MUST) - Artrose Avdeling for helsefag REK 2010 2030 4. apr. 2019
Mengshoel, Anne Marit Hvordan erfares hverdagslivet etter epilepsi operasjon. Avdeling for helsefag Intern, REK 2018 2024 4. apr. 2019
Andersen, Marit Helen Devloping and testing the feasibility of a health literacy intervention for renal recipients Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) REK 2018 2024 4. apr. 2019
Andersen, Marit Helen Health literacy in the context of renal transplant recipients Avdeling for helsefag Intern, REK 2016 2022 4. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Fysisk form og aktivitetsvaner hos voksne med akondroplasi Avdeling for helsefag Intern 2017 2027 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug The Akershus Seizure in Stroke Trial (ASIST-2) Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2028 4. apr. 2019