Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 276–300 av 867 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Lie, Hanne Cathrine ”FERDIGBEHANDLET- HVA NÅ?” Hvordan sikre gode overganger fra aktiv behandling til oppfølging hos ungdom med kreft Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2018 2022 4. apr. 2019
Fjeld, Heidi Menarche, menstruation, anemia and their associated factors among adolescent girl camp dwellers in Palestine (West Bank) and Jordan Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2018 2022 4. apr. 2019
Lindskog, Benedikte Victoria Psychosocial Wellbeing and Mental Health among Migrants in The Gambia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2018 2019 4. apr. 2019
Solbakk, Jan Helge The Ethics of ECT: an empirical study of users' experiences Senter for medisinsk etikk REK, NSD 2017 2020 4. apr. 2019
Wangen, Knut Reidar Long-term effects of promoting physical activity in a low-income multi-ethnic district - 16 year follow-up on diabetes risk and mortality in the community-based "Romsås in Motion" intervention study Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK, NSD 2017 2018 4. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Operasjonssykepleierens genuine bidrag på operasjonsstuen Avdeling for helsefag Intern, NSD 2019 2020 4. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Hvordan translerer akupunktører kunnskap til praksis i en førstegangskonsultasjon Avdeling for helsefag Intern, NSD 2018 2019 4. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Endring i funksjonsbegrensning etter osteopatisk behandling av pasienter med kroniske Avdeling for helsefag Intern, REK 2018 2023 4. apr. 2019
Høye, Sigurd Treatment failures after antibiotic therapy of urinary tract infections in men. A prescription database study Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2019 2021 4. apr. 2019
Høye, Sigurd Effekt av et klinisk opplæringsprogram om luftveisinfeksjoner for legevaktsykepleiere på legesøkning i primærhelsetjenesten. Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2023 4. apr. 2019
Vallersnes, Odd Martin GHB på legevakt Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2018 2023 4. apr. 2019
Gjelstad, Svein Forebygger metenamin (Hiprex®) urinveisinfeksjoner hos kvinner? Avdeling for allmennmedisin REK 2017 2026 4. apr. 2019
Ulven, Stine Marie Helseeffekter av måltider med forskjellige meieriprodukter Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2016 2026 4. apr. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Sexual health needs of transgender migrants who sell/swap sex Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 4. apr. 2019
Moen, Kåre Patient-Accessible Electronic Health Records – A New Actor in Norwegian Health Care Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2020 4. apr. 2019
Gopinathan, Unni The impact of screening for MRSA among newly arrived asylum seekers in Norway: a cohort study Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2017 2018 4. apr. 2019
Moen, Kåre Transgender Immigrants´ Experiences with the Norwegian Health System Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 4. apr. 2019
Pedersen, Reidar Empatisk kommunikasjon hos legestudenter Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2010 2020 4. apr. 2019
Pedersen, Reidar A cluster randomised study on implementation of guidelines on family involvement during severe mental illness Senter for medisinsk etikk Intern, REK 2018 2025 4. apr. 2019
Mengshoel, Anne Marit Symptomer på nevrologisk sykdom, men ingen nevrologisk diagnose. Pasienters erfaring med funksjonelle motoriske lidelser - En fenomenologisk studie Avdeling for helsefag Intern, NSD 2016 2018 4. apr. 2019
Bondevik, Hilde En utforskende studie om det å leve med utfordringer ved rus Avdeling for helsefag Intern, NSD 2017 2018 4. apr. 2019
Prince, Ruth Jane Responses to sexual violence against minors: A qualitative study in Homa Bay County, Kenya Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2015 2018 3. apr. 2019
Krauss, Stefan Generation of adipose tissue from induced pluripotent stem cells for "organ on a chip" applications SFF - Hybrid Technology Hub Intern, REK 2018 2032 3. apr. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Syklus-prosjektet Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2029 3. apr. 2019