Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 326–350 av 991 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Skirbekk, Helge Hvilke ledere vil unge sykehusleger ha? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2019 2019 13. sep. 2019
Ahmed, Osama Ahmed Hassan Responding to inflight infections : A cross sectional study on Norwegian cabin crew members´ self-perceived preparedness level in responding to infectious disease among airline passengers Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2019 2020 11. sep. 2019
Straand, Jørund Atopic dermatitis among preschool children in Norway - incidence, risk factors and parents' experiences Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2016 2019 11. sep. 2019
Aasbø, Gunvor Å leve med inkontinens etter fødsel i en norsk kontekst Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2018 2019 6. sep. 2019
Moen, Kåre Health and Quality of Life Among Queer Somali-Norwegians: An Ethnographic Study Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2018 2021 4. sep. 2019
Moen, Anne Kunnskapsbasert praksis i hjemmesykepleien Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2021 31. aug. 2019
Moen, Anne Palliasjon i hjemmet, mer enn bare medisin? Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2020 31. aug. 2019
Moen, Anne Digitale pasientforløp Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2020 31. aug. 2019
Moen, Anne En mentaliseringsbasert tilnærming til pasienter unnvikende personlighetsforstyrrelse Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2021 31. aug. 2019
Moen, Anne Hvilke forskjeller i motivasjon og preferanser for yrkesvalg eksisterer mellom mannlige og kvinnelige sykepleierstudenter? Avdeling for sykepleievitenskap 2019 2020 31. aug. 2019
Mburu, Christina Brux The role of community health assistants in maternal and child health in a rural eastern province of Zambia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2019 2020 30. aug. 2019
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Sailer, Uta Individual congruence between preferred tempo in music and preferred touch velocity Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Intern 2018 2019 27. aug. 2019
Dahl, Cecilie The association between arsenic concentrations in breast milk and child growth and risk of overweight in children: An analysis of a Norwegian birth cohort Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2019 2020 27. aug. 2019
Engebretsen, Eivind Hvordan er jeg meg? Unge menneskers erfaring med atferdsrelatert diagnose Det medisinske fakultet REK, NSD 26. aug. 2019
Skirbekk, Helge «Sammen med pasientene utvikler vi morgendagens behandling» - En kvalitativ studie av brukermedvirkning på systemnivå på Oslo universitetssykehus HF Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 26. aug. 2019
Jenum, Anne Karen GDM-4Norske Kohorter - Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes? Avdeling for allmennmedisin REK 26. aug. 2019
Bjertness, Espen Nutrition, BMI and risk of Hypertension and Diabetes Mellitus in Myanmar Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2024 22. aug. 2019
Qin, Ping iFightDepression - Et internettbasert veiledet selvhjelpsprogram for behandling av depresjon i primærhelsetjenesten. Evaluering av brukernes opplevelse av forventninger, nytte og tilfredshet Klinikk psykisk helse og avhengighet Intern, REK, NSD 2017 2022 15. aug. 2019
Vøllestad, Nina Køpke access-and-utilization-of-healthcare-services-among-sub-saharan-african-immigrants-in-norway---a-phd-project Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 8. aug. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Biomedicalization of Transgender: Sex and Gender in Postwar Medicine Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2019 2022 7. aug. 2019
Høye, Sigurd ENORM - Educational intervention in NORwegian Municipalities for antibiotic treatment in line with guidelines Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2014 2020 5. aug. 2019
Wangen, Knut Reidar Next generation sequencing, an Early HTA in form of a conceptual framework for the histological/cytological diagnostics practice for advanced non-small cell lung cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 17. juli 2019
Halvorsen, Sigrun Non-interventional study on the effectiveness of SGLT-2 inhibitors and DPP-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes in the Nordic countries Medisinsk klinikk REK 2018 2028 9. juli 2019
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019