Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 351–375 av 994 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Wangen, Knut Reidar Next generation sequencing, an Early HTA in form of a conceptual framework for the histological/cytological diagnostics practice for advanced non-small cell lung cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 17. juli 2019
Halvorsen, Sigrun Non-interventional study on the effectiveness of SGLT-2 inhibitors and DPP-4 inhibitors in patients with type 2 diabetes in the Nordic countries Medisinsk klinikk REK 2018 2028 9. juli 2019
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019
Atar, Dan EXHAUSTION - klimaendringer og helse Medisinsk klinikk REK 2019 2023 4. juli 2019
Rosvold, Elin Olaug Ringestudien. Hvorfor ringer pasientene til fastlegen? Avdeling for allmennmedisin Intern, NSD 2014 2018 4. juli 2019
Birkeland, Kåre I. DISCOVER - GLOBAL Behandling av type 2 diabetes i klinisk praksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 2015 2025 3. juli 2019
Birkeland, Kåre I. DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2 diabetes i allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 3. juli 2019
Retterstøl, Kjetil Vaskulær livsstils-Intervensjon og Screening i Apotek: VISA studien Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2012 2030 3. juli 2019
Kaarbøe, Oddvar Martin Evaluering av fritt behandlingsvalg Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, NSD 2017 2020 3. juli 2019
Halvorsen, Sigrun PROTECT- AF Medisinsk klinikk REK 2018 2023 1. juli 2019
Storm, Johan Frederik Electrophysiological correlates of sleep stage and conscious experience in the form of dreams Seksjon for fysiologi REK 2018 2020 26. juni 2019
Sundby, Johanne Unnecessareans - use and misuse of cesarean section in low resource settings Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2017 2021 21. juni 2019
Wangen, Knut Reidar Dypsekvensering, er det verdt det? En beskrivende analyse med fokus på kostnadssiden Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2016 2019 20. juni 2019
Wangen, Knut Reidar Voluntary Private Health Insurance in Norway: An empirical analysis of use patterns and risk selection for group and individual policy holders Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 20. juni 2019
Wangen, Knut Reidar The association between level of education and snus use in Norway: Analysis of repeated cross section surveys, 2008-2015 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2018 2019 20. juni 2019
Dagfinrud, Hanne Solveig Prevalence of non-communicable diseases among people with intellectual disability Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern 2019 2020 18. juni 2019
Holven, Kirsten Bjørklund MoBa_Kolesterol Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2033 18. juni 2019
Hagen, Terje P. Comparative effectiveness analyses of coordinated care initiatives in Nordic coun Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD 2015 2020 13. juni 2019
Aas, Eline Kostnader ved kreft: Fokus på colorectal cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD 2014 2023 13. juni 2019
Winkler, Andrea Sylvia Connecting the "One Health" Approach to the Sustainable Development Goals to Combat Emerging Zoonotic Diseases, Neglected Zoonotic Diseases and Antimicrobial Resistance (CONCERN). Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 12. juni 2019
Holm, Inger Ergoterapeuter og fysioterapeuters perspektiver på og praksis rundt at barn under fire år skal få muligheten til å kjøre elektrisk rullestol. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2019 2020 12. juni 2019
Thoresen, Lisbeth Sammenheng mellom gjennomføring av kliniske studier og implementering av Entresto Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern 2019 2020 12. juni 2019
Thoresen, Lisbeth Norsk-pakistaneres syn på eldreomsorgen i Norge Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2019 2020 12. juni 2019
Jenum, Anne Karen STORK G - Masterprosjekter Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2020 11. juni 2019
Brekke, Mette Helsepersonells arbeid med mennesker med prostitusjonserfaring - en intervjustudie Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 9. juni 2019