Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 101–125 av 846 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Omland, Torbjørn Forebygging av hjerteskade ved brystkreftbehandling Klinikk for indremedisin og laboratoriefag REK 2011 2027 4. okt. 2019
Prince, Ruth Jane Global Health Interventions and local Medical Practice: An ethnographic study of biomedicine and dilemmas of care in Kenya Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2013 2020 3. okt. 2019
Fjeld, Heidi Food insecurity and nutrition among elderly in Mugu Karmarong, Western Nepal Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2020 1. okt. 2019
Robinson, Hilde Stendal An examination of the psychometric properties of the Norwegian version of the PROMIS profile 57 questionnaire Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern 2019 2020 30. sep. 2019
Storm, Johan Frederik Validation and Further Development of Objective Measures of Human Consciousness Seksjon for fysiologi REK 2016 2022 25. sep. 2019
Staerk, Judith Molecular analysis of dominant autosomal optic atrophy Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2019 2028 24. sep. 2019
Skirbekk, Helge IMPLEMENTERINGEN AV TILLITSMODELLEN - et studie av utfordringer ved forvaltningsmessige endringer i Oslo Kommune Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 16. sep. 2019
Robinson, Hilde Stendal Function and disability among patients with musculoskeletal disorders. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, Helsedirektoratet 2019 2025 13. sep. 2019
Robinson, Hilde Stendal Weight-bearing radiographs to evaluate stability in ankles with isolated trans-syndesmotic lateral malleolar (Weber type B) fractures. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2019 2021 13. sep. 2019
Skirbekk, Helge Hvilke ledere vil unge sykehusleger ha? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2019 2019 13. sep. 2019
Ahmed, Osama Ahmed Hassan Responding to inflight infections : A cross sectional study on Norwegian cabin crew members´ self-perceived preparedness level in responding to infectious disease among airline passengers Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2019 2020 11. sep. 2019
Straand, Jørund Atopic dermatitis among preschool children in Norway - incidence, risk factors and parents' experiences Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2016 2019 11. sep. 2019
Aasbø, Gunvor Å leve med inkontinens etter fødsel i en norsk kontekst Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2018 2019 6. sep. 2019
Moen, Kåre Health and Quality of Life Among Queer Somali-Norwegians: An Ethnographic Study Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2018 2021 4. sep. 2019
Moen, Anne Kunnskapsbasert praksis i hjemmesykepleien Avdeling for sykepleievitenskap Intern, NSD 2019 2021 31. aug. 2019
Moen, Anne Palliasjon i hjemmet, mer enn bare medisin? Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2020 31. aug. 2019
Moen, Anne Digitale pasientforløp Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2020 31. aug. 2019
Moen, Anne En mentaliseringsbasert tilnærming til pasienter unnvikende personlighetsforstyrrelse Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2019 2021 31. aug. 2019
Moen, Anne Hvilke forskjeller i motivasjon og preferanser for yrkesvalg eksisterer mellom mannlige og kvinnelige sykepleierstudenter? Avdeling for sykepleievitenskap 2019 2020 31. aug. 2019
Vallersnes, Odd Martin The European Drug Emergencies Network (Euro-DEN) Avdeling for allmennmedisin Intern 2013 2023 30. aug. 2019
Mburu, Christina Brux The role of community health assistants in maternal and child health in a rural eastern province of Zambia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2020 30. aug. 2019
Collas, Philippe Good fat, bad fat: regulation of adipose tissue distribution Seksjon for Biokjemi REK, NSD 2018 2021 28. aug. 2019
Collas, Philippe 3D_CAMP: 3D cancer genome modeling for personalized medicine diagnostics Seksjon for Biokjemi 2017 2018 28. aug. 2019
Sailer, Uta Individual congruence between preferred tempo in music and preferred touch velocity Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap Intern 2018 2019 27. aug. 2019
Dahl, Cecilie The association between arsenic concentrations in breast milk and child growth and risk of overweight in children: An analysis of a Norwegian birth cohort Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2019 2020 27. aug. 2019