Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 101–125 av 922 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Burger, Emily Optimal Cervical Cancer Prevention Policies in the Era of HPV Vaccination (CC-PREVENT) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, NSD 2019 2022 25. feb. 2020
Aasbø, Gunvor En studie om erfaringer av synsrehabilitering og det å leve med synsvansker etter hjerneslag Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2019 2020 24. feb. 2020
Vinknes, Kathrine Humane koststudier og energimetabolisme Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2015 2021 21. feb. 2020
Walby, Fredrik Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 2016 2023 21. feb. 2020
Vøllestad, Nina Køpke Forløp av nakkeplager blant pasienter hos kiropraktor Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK 2015 2025 20. feb. 2020
Winkler, Andrea Sylvia Antimicrobial resistance in Ethiopia and in migrants from the Horn of Africa. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 20. feb. 2020
Moen, Anne SUCCESS – SUccessful Caregiver Communication and Everyday Situation Support in dementia care Avdeling for sykepleievitenskap 2016 2020 20. feb. 2020
Mehlum, Lars Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved dialektisk atferdsterapi Klinikk psykisk helse og avhengighet Intern, REK 19. feb. 2020
Vøllestad, Nina Køpke Cannabidiol som kosttilskudd: Scoping review Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2021 18. feb. 2020
Hellesø, Ragnhild Informasjonsutveksling mellom spesialist og primærhelsetjenesten med fokus på utskrivningsrapport. Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2019 2020 18. feb. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Helseeffekter av fiskemel Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2029 18. feb. 2020
Iversen, Per Ole Hvordan naturkatastrofer kan påvirke ernæringsstatus hos barn i Uganda Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2019 2022 18. feb. 2020
Kolset, Svein Olav Kosthold for bedre helse for mennesker med utviklingshemming i omsorgsboliger Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2019 2022 18. feb. 2020
Scholz, Hanne Bjørnson Undersøkelse av effekt av morkake stamceller for bruk som celleterapi innen immun/inflammatoriske sykdom Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 2018 2049 18. feb. 2020
Thoresen, Lisbeth En studie om partnere av personer med MS og deres opplevelse av det første sykdomsåret. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2019 2020 18. feb. 2020
Vandeskog, Hilde Ousland Barriers to knowledge translation in development aid, and the impact on the realisation of the SDGs pertaining to gender and health Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) NSD 2019 2022 17. feb. 2020
Opheim, Randi Symptom burden in patients with inflammatory bowel disease - impact on health-related quality of life and sick leave Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) Intern, REK 2019 2023 17. feb. 2020
Larsen, Marie Hamilton Childhood epilepsy and parental health literacy (CEPAHL) Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2024 17. feb. 2020
Hellesø, Ragnhild Hvilke erfaringer har tilbydere med kvaliteten på dyreassisterte helsetjenester? Avdeling for sykepleievitenskap (SYKVIT) 2018 2020 14. feb. 2020
Meyer, Haakon E Risk factors for diabetes type-2 and cardiovascular disease among Somalis in Somaliland Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2016 2022 14. feb. 2020
Mmbaga, Elia Pragmatic Trial for HIV Pre-Exposure Prophylaxis roll out in Tanzania-PREPTA Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2019 2023 14. feb. 2020
Høye, Sigurd Antibiotics use and airway infections in children Avdeling for allmennmedisin 2019 2025 14. feb. 2020
Aas, Eline Cost effectiveness analysis of two different bariatric surgeries in Norway based on the Oseberg study Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of Tenofovir Anafelamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the treatment of Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-Effectiveness of Early Asymptomatic Biomarker Detection and Monitoring in Patients with Alzheimer’s Disease: An Explorative Scenario Analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020