Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 126–150 av 922 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of pembrolizumab compared to the standard of care chemotherapy and pembrolizumab combination therapy as first line treatment for PD-L1 positive non-small cell lung cancer in the Slovak Republic Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness of vortioxetine versus escitalopram and venlafaxine XR as first-line treatments of severe major depressive disorder in Finland. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline A cost-effectiveness analysis of non-invasive prenatal DNA testing for trisomy 21 in screening Down syndrome in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Aas, Eline Cost-utility analysis of ramicurimab after sorafenib for hepatocelluar carcinoma in the Norwegian Health Care setting Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Skirbekk, Helge Legerollen i psykisk helsevern Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2020 2021 13. feb. 2020
Aas, Eline CYP2C19 Genotype guided therapy of Acute Coronary Syndromes: a cost utility analysis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 13. feb. 2020
Staerk, Judith Molecular analysis of dominant autosomal optic atrophy Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2019 2028 12. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Inferring patient-specific gene regulatory networks in Leiomyosarcomas and their association to clinical characteristics Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2020 2024 11. feb. 2020
Kuijjer, Marieke Patient specific modelling of gene regulatory networks and association to clinical characteristics in Alzheimer’s disease Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2020 2025 11. feb. 2020
Augestad, Liv Ariane Datakvalitet i Helseverdistudien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1919 2020 10. feb. 2020
Aasbø, Gunvor Rehabilitering av overvektige - på rehabiliteringssenteret og i kommuner. Brukerperspektiv på helsetjenesteutvikling og samhandling på Fosen Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) REK, NSD 2020 2021 10. feb. 2020
Aasbø, Gunvor Associations between advanced neoplasia in the colon, dietary fibre intake and faecal Fusobacterium Nuclatum Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK 2019 2020 6. feb. 2020
Thoresen, Lisbeth Distribusjon av nalokson nesespray hos Sykepleie på hjul, en beskrivelse av pasientgruppen sett opp mot andre utdelingssteder i Oslo. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2020 2020 5. feb. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP1 Avdeling for allmennmedisin NSD 2019 2023 31. jan. 2020
Madar, Ahmed Ali Neonatal outcome among newborns admitted to a newly established neonatal unit at Hargeisa Group Hospital, Somaliland. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2019 2021 28. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP2 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 27. jan. 2020
Høye, Sigurd Better treatment for Acute Sinusitis In primary health Care (BASIC) WP3 Avdeling for allmennmedisin 2019 2023 27. jan. 2020
Fjeld, Heidi Exploring hydrocephalus among children. A qualitative study of treatment pathways and quality of care in the regions of Blantyre, Malawi Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 2019 2025 23. jan. 2020
Burger, Emily Cost Effectiveness Analysis of Teleglaucoma Screening in Norway (BulbiTech) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2020 21. jan. 2020
Høye, Sigurd Bruk av legevakt ved luftveisinfeksjoner Avdeling for allmennmedisin 2018 2022 17. jan. 2020
Mburu, Christina Brux Occupational well-being and stress management among social workers in Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2019 2020 16. jan. 2020
Solbrække, Kari Nyheim Rethinking Cancer Survivorship. Exploring the foundations of research on how humans experience and voice cancer in a Norwegian context Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2018 2022 16. jan. 2020
Schauber, Stefan Assessment in Medical Education: Using exam data and psychometric models to foster assessment practice Helsevitenskapelig utdanningssenter 2015 15. jan. 2020
Magelssen, Morten Prioritering i praksis – en case-studie av prioriteringsbeslutninger om behandling av spinal muskelatrofi Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2020 2022 13. jan. 2020
Gradmann, Christoph Knowledge and attitudes towards antimicrobial resistance to fluoroquinolones held by pharmacists in Lahore, Pakistan Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 2020 10. jan. 2020