Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 151–175 av 847 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Halvorsen, Sigrun PROTECT- AF Medisinsk klinikk REK 2018 2023 1. juli 2019
Storm, Johan Frederik Electrophysiological correlates of sleep stage and conscious experience in the form of dreams Seksjon for fysiologi REK 2018 2020 26. juni 2019
Sundby, Johanne Unnecessareans - use and misuse of cesarean section in low resource settings Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2017 2021 21. juni 2019
Wangen, Knut Reidar Dypsekvensering, er det verdt det? En beskrivende analyse med fokus på kostnadssiden Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2016 2019 20. juni 2019
Wangen, Knut Reidar Voluntary Private Health Insurance in Norway: An empirical analysis of use patterns and risk selection for group and individual policy holders Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2019 2019 20. juni 2019
Wangen, Knut Reidar The association between level of education and snus use in Norway: Analysis of repeated cross section surveys, 2008-2015 Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2018 2019 20. juni 2019
Dagfinrud, Hanne Solveig Prevalence of non-communicable diseases among people with intellectual disability Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern 2019 2020 18. juni 2019
Sailer, Uta The role of gut hormones in stimulus processing Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2018 2026 18. juni 2019
Holven, Kirsten Bjørklund MoBa_Kolesterol Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2017 2033 18. juni 2019
Hagen, Terje P. Comparative effectiveness analyses of coordinated care initiatives in Nordic coun Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD, Helsedirektoratet 2015 2020 13. juni 2019
Aas, Eline Kostnader ved kreft: Fokus på colorectal cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD 2014 2023 13. juni 2019
Winkler, Andrea Sylvia Connecting the "One Health" Approach to the Sustainable Development Goals to Combat Emerging Zoonotic Diseases, Neglected Zoonotic Diseases and Antimicrobial Resistance (CONCERN). Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 12. juni 2019
Holm, Inger Ergoterapeuter og fysioterapeuters perspektiver på og praksis rundt at barn under fire år skal få muligheten til å kjøre elektrisk rullestol. Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 2019 2020 12. juni 2019
Thoresen, Lisbeth Sammenheng mellom gjennomføring av kliniske studier og implementering av Entresto Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern 2019 2020 12. juni 2019
Thoresen, Lisbeth Norsk-pakistaneres syn på eldreomsorgen i Norge Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, NSD 2019 2020 12. juni 2019
Jenum, Anne Karen ROSA 4 Hva kjennetegner dem som får type 2 diabetes i ung alder? Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2019 11. juni 2019
Jenum, Anne Karen STORK G: Gestational diabetes and offspring’s adiposity. A possible role for maternal folate and vitamin B12 status and epigenetics Avdeling for allmennmedisin REK 11. juni 2019
Jenum, Anne Karen STORK G - Masterprosjekter Avdeling for allmennmedisin REK 2018 2020 11. juni 2019
Brekke, Mette Helsepersonells arbeid med mennesker med prostitusjonserfaring - en intervjustudie Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Follow-up of cancer patients in primary health care. Avdeling for allmennmedisin 2013 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Hvordan går det med barn som har langvarige abdominalsmerter og deres familier? Avdeling for allmennmedisin 2019 2020 9. juni 2019
Brekke, Mette Point-of-care ultrasound in Norwegian general practice - use, benefit and level of quality Avdeling for allmennmedisin 2018 2019 9. juni 2019
Omsland, Tone Kristin NORHip - the Norwegian hip fracture database - risk factors for hip fractures and post hip fracture mortality Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2009 2030 4. juni 2019
Henriksen, Christine Kosthold og kroppssammensetning etter traumatisk ryggmargsskade Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2018 2024 3. juni 2019
Hagen, Terje P. Forbruk av spesialisthelsetjenester, inkl evaluering av Samhandlingsreformen Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK, NSD, Helsedirektoratet 2013 2020 29. mai 2019