Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 201–225 av 847 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Bjertness, Espen Sammenheng mellom gener og modifiserbare risikofaktorer for demens (GENIDEM) Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2011 2021 4. apr. 2019
Melberg, Hans Olav Use of register data for adaption of innovations and priority setting in health care Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2017 2020 4. apr. 2019
Iversen, Tor Studies in Quality and Cost of Care for the Elderly Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, Helsedirektoratet 2009 2021 4. apr. 2019
Iversen, Tor EuroHOPE Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2019 4. apr. 2019
Iversen, Tor BRIDGE: Sammenligning av behandlingsresultat og ressursbruk mellom land Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2015 2022 4. apr. 2019
Melberg, Hans Olav Behandling av pasienter med Inflamatorisk Tarmsykdom Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2015 2020 4. apr. 2019
Holm, Inger AktivA - Aktiv med Artrose Avdeling for helsefag 2016 4. apr. 2019
Jenum, Anne Karen STORK G: Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition a multi-ethnic population. Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2018 4. apr. 2019
Gjelstad, Svein Antibiotic prescription patterns among primary care physicians in Norway on the basis of immigrant status and country of education Avdeling for allmennmedisin REK 2019 2026 4. apr. 2019
Brekke, Mette Acupuncture treatment for infantile colic Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2009 2017 4. apr. 2019
Lien, Lars Psykiatriske symptomer og mestringsstrategier for ungdom etter jordskjelvet i Nepal Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 4. apr. 2019
Valberg, Morten Beregning av familiær kreftrisiko: Metoder og anvendelser Avdeling for biostatistikk REK 2016 2018 4. apr. 2019
Ausland, Jannike Heyerdahl-Larsen Tinnitus og komorbiditet Institutt for helse og samfunn REK 2017 2020 4. apr. 2019
Bredal, Inger Schou Thoracic surgery – from acute to chronic pain Avdeling for sykepleievitenskap Intern, REK 2007 2015 4. apr. 2019
Rustøen, Tone Symptoms and Quality of Life in Colorectal Cancer Patients during Chemotherapy – a Prospective Study Avdeling for sykepleievitenskap REK 2009 4. apr. 2019
Bredal, Inger Schou Skills among hospital nurses. Subtitle: Nurses’ skills and knowledge of medication calculation and dose understanding in surgical and medical wards. Avdeling for sykepleievitenskap Intern 2014 2019 4. apr. 2019
Lerdal, Anners Screening patients for total knee arthroplasty and testing a multidiciplinary intervention to improve outcomes (The MULTIKNEE trial) Avdeling for sykepleievitenskap REK 2017 2037 4. apr. 2019
Rustøen, Tone Pediatric Pain Management Practices Avdeling for sykepleievitenskap REK 2014 2015 4. apr. 2019
Rustøen, Tone Symptom assessment in family caregivers of intensive care unit patients Avdeling for sykepleievitenskap REK 2013 2015 4. apr. 2019
Lerdal, Anners A randomized trial to study the effect of different implant designs on knee function and joint kinematics after total knee arthroplasty Avdeling for sykepleievitenskap REK 2017 2027 4. apr. 2019
Moen, Anne Digital helseinformasjon: innbyggerdeltakelse, aktiv medvirkning og potensiale for innovasjon (MEDAKTIV) Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2017 2018 4. apr. 2019
Lerdal, Anners Developing and testing an assessment tool for post-stroke fatigue - NORFAST-A Avdeling for sykepleievitenskap REK 2017 2023 4. apr. 2019
Lerdal, Anners Biopsychosocial reactions after stroke – A longitudinal study (NORFAST-B) Avdeling for sykepleievitenskap Intern 2017 2030 4. apr. 2019
Rustøen, Tone A randomized controlled trial to evaluate the effect of nurse led follow up after being a patient in the intensive care unit Avdeling for sykepleievitenskap REK 2014 2016 4. apr. 2019
Lerdal, Anners A comparison of the effectiveness of normal saline mouthwash and mouthwash based on tea solution from Salvia Officinalis (SO) in palliative care. A randomized controlled trial Avdeling for sykepleievitenskap REK 2014 2024 4. apr. 2019