Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 339 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Robinson, Hilde Stendal Fokus på Bekkenløsning, en prospektiv kohorte studie Avdeling for helsefag REK, NSD 2005 2010 27. sep. 2017
Magelssen, Morten Blikk for etikk: En analyse av medisin- og odontologistudenters etikkrefleksjonsnotater fra klinisk undervisning ved Universitetet i Oslo Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2016 2019 27. sep. 2017
Brendryen, Håvar Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 2016 2018 28. sep. 2017
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall og kodepraksis av slike dødsfall; en fler-lands sammenlignende studie Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 28. sep. 2017
Moen, Kåre Health of Same-sex Attracted Women in Brazil Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 28. sep. 2017
Mburu, Christina Brux Barriers and facilitators to cervical cancer screening: a qualitative study among Somali women in Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2017 2. okt. 2017
Mburu, Christina Brux A qualitative study of the experiences and professional role of volunteer nurses at the Health Centre for Undocumented Migrants in Oslo, Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 2. okt. 2017
Thoresen, Lisbeth Masteroppgave Bodil Rogstadkjernet Kollstrøm Avdeling for helsefag Intern, NSD 2017 2018 13. okt. 2017
Moen, Kåre Love, sex, relationships and HIV. A qualitative study in the South Asian communities living in Dar es Salaam, Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2012 2018 17. okt. 2017
Sundby, Johanne Trends and Dynamics of Family Planning, Antenatal care and delivery by skilled birth attendants, Fertility situation in Myanmar Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 2016 2018 19. okt. 2017
Sundby, Johanne Attitudes towards the practice of Female Genital Mutilation among people in Somali and Harari Regional States, Eastern Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 2015 2018 19. okt. 2017
Kristoffersen, Espen Saxhaug Fastlegers erfaringer med og håndtering av hodepine Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2017 2018 20. okt. 2017
Frich, Jan Ledelse helt ut. En studie av mellomlederes opplevelse av kommunikasjon med ansatte om overordnede mål Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2017 2018 22. okt. 2017
Solbrække, Kari Nyheim Aktiv aldring blant unge eldre Avdeling for helsefag NSD 2017 2018 22. okt. 2017
Hellesø, Ragnhild The Impact of Introducing and Organizing Systematic Pain Management Program in an Ethiopian University Hospital Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2016 2017 23. okt. 2017
Holm, Inger Kan fysioterapi bidra til endring av fysisk form og helserelatert livskvalitet hos eldre på kommunal institusjon? - En observasjonsstudie fra primærhelsetjenesten Avdeling for helsefag NSD 2013 2018 24. okt. 2017
Lindskog, Benedikte Victoria A study on the perceptions and management of Gestational Diabetis Mellitus and the perceived risk of acquiring Type II Diabetes among women in Mauritius Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 24. okt. 2017
Lindskog, Benedikte Victoria How mothers to microcephalic children experienced the public response to the Zika outbreaks in Northeastern Brazil Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 24. okt. 2017
Lindskog, Benedikte Victoria Person-Centered Dementia Care: From Care Theory to Care Practice Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 24. okt. 2017
Lindskog, Benedikte Victoria Designing electronic feedback for maternal and child health care providers in Palestine; qualitative study of preferences and needs Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 24. okt. 2017
Solbakk, Jan Helge Seriously now: taking post-trial obligations in developing countries seriously Senter for medisinsk etikk NSD 2017 2019 24. okt. 2017
Østensen, Elisabeth Standardized Care Plans in Community Health Care Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2015 2019 24. okt. 2017
Fjeld, Heidi Induced abortion among young women in urban Tibet: A qualitative study Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2017 24. okt. 2017
Gopinathan, Unni A spotlight on international GMP standards versus local pharmaceutical production and regulation in Lahore, Pakistan Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 24. okt. 2017
Madar, Ahmed Ali Amming og søvnmønster blant spedbarn i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2017 25. okt. 2017