Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 394 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Robinson, Hilde Stendal Fokus på Bekkenløsning, en prospektiv kohorte studie Avdeling for helsefag REK, NSD 2005 2010 27. sep. 2017
Magelssen, Morten Blikk for etikk: En analyse av medisin- og odontologistudenters etikkrefleksjonsnotater fra klinisk undervisning ved Universitetet i Oslo Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2016 2019 27. sep. 2017
Brendryen, Håvar Testing the efficacy of a lapse management system in an online smoking cessation intervention Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 2016 2018 28. sep. 2017
Moen, Kåre Health of Same-sex Attracted Women in Brazil Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2019 28. sep. 2017
Robinson, Hilde Stendal Bekkenleddsmerter hos gravide - underliggende mekanismer Avdeling for helsefag REK 2013 2018 29. sep. 2017
Mburu, Christina Brux Barriers and facilitators to cervical cancer screening: a qualitative study among Somali women in Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2017 2. okt. 2017
Mburu, Christina Brux A qualitative study of the experiences and professional role of volunteer nurses at the Health Centre for Undocumented Migrants in Oslo, Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 2. okt. 2017
Skytioti, Maria Hjernegjennomblødning endringer i løpet av endringer i arterielt blodtrykk Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Skytioti, Maria Rollen av RSA i stabilisering av cerebral perfusjon. Seksjon for fysiologi REK 2015 2019 9. okt. 2017
Holm, Inger Funksjon og livskvalitet hos voksne med reduksjonsdeformitet i armene. En tverrsnittsstudie Avdeling for helsefag 2015 2017 11. okt. 2017
Grepperud, Sverre Innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Spehar, Ivan Det er lettere å gjøre gode valg når du har gode alternativer: Folkehelse, livsstilsvalg og "nudging" Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Feiring, Eli Hvilke organisatoriske endringer bør innføres i lys av vitenskapelig funn for en gruppe ryggmargs-skadd: En evaluering av et implementeringsinitiativ for bedret rehabilitering i Makedonia (FYROM) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Bjørndal, Arild Hvilken effekt har ekspiratorisk motstand på postoperative respiratoriske komplikasjoner? Avdeling for helsefag 2017 2018 11. okt. 2017
Grepperud, Sverre Har akkreditering av Seksjon for Celleterapi (OUS) medført endring i kvaliteten på arbeidet som utføres? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2015 11. okt. 2017
Moger, Tron Anders Samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og kliniske miljøer i Norge: Barnenevrologi/habilitering og voksenhabilitering Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2018 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Hva kan behandlere i spesialisthelsetjenesten gjøre i en rus poliklinikk for unge pasienter i LAR Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2015 11. okt. 2017
Foss, Ingrid Christina Sykepleie i hjemmet til gamle med hjertesvikt og risiko for reinnleggelse Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Kirkevold, Marit Physical activity and fall prevention among older adults: A review of literature with focus on nursing care Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Svendsen, Edel Jannecke Forekomst av underernæring blant hjemmeboende med hjemmetjeneste ved bruk av mini nutritional assessment (MNA) og malnutrition universal screening tool (MUST) Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Wøien, Hilde Innføring av systematiske metoder for å identifisere delirium Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Holmboe-Ottesen, Gerd Maternal mental health and child nutritional status in rural Nepal Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2015 2016 11. okt. 2017
Thorsen, Viva Combs Lived experiences of women living with Obstetric Fistula in Khartoum, Sudan Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2016 2017 11. okt. 2017
Hofoss, Dag Mediastinitt etter åpen hjertekirurgi Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Rustøen, Tone I kjølvannet av hjertestans: Rapporterer pasient og pårørende helserelatert livskvalitet ulikt? - Utfordringer og muligheter med proxy-rapportering Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017