Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 356 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Mburu, Christina Brux Barriers and facilitators to cervical cancer screening: a qualitative study among Somali women in Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2016 2017 2. okt. 2017
Mburu, Christina Brux A qualitative study of the experiences and professional role of volunteer nurses at the Health Centre for Undocumented Migrants in Oslo, Norway Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2017 2018 2. okt. 2017
Holm, Inger Funksjon og livskvalitet hos voksne med reduksjonsdeformitet i armene. En tverrsnittsstudie Avdeling for helsefag 2015 2017 11. okt. 2017
Grepperud, Sverre Funksjonnell avbildning med respons-evaluering av pasienter med metastatisk GIST- hva bør vi rekvirere? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Grepperud, Sverre Innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Kreftpasient i livets sluttfase i fastlegens perspektiv Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Spehar, Ivan Det er lettere å gjøre gode valg når du har gode alternativer: Folkehelse, livsstilsvalg og "nudging" Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Feiring, Eli Hvilke organisatoriske endringer bør innføres i lys av vitenskapelig funn for en gruppe ryggmargs-skadd: En evaluering av et implementeringsinitiativ for bedret rehabilitering i Makedonia (FYROM) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Undersøke kvinnelige lederens motivasjon og veien frem til å bli leder; barrierer og glasstaket Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Veggeland, Frode Hvordan opplever en avdelingssjef i klinisk avdeling uten medisinsk faglig bakgrunn (eventuelt uten legebakgrunn) lederrollen, og hvordan oppleves hun/han av organisasjonen og egne ansatte Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Thorsen, Viva Combs Women's health seeking behaviour and empowerment Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 11. okt. 2017
Farsjø, Caroline Dokumentasjon av ernæring med APPETITT Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Foss, Ingrid Christina Studiesykepleieres erfaringer med etiske dilemmaer i deres arbeidshverdag Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Hellesø, Ragnhild Fra hjerteinfarkt til hjerteoperasjon på en uke - pasienters erfaringer med informasjon i et kort preoperativt forløp Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Bjørndal, Arild Hvilken effekt har ekspiratorisk motstand på postoperative respiratoriske komplikasjoner? Avdeling for helsefag 2017 2018 11. okt. 2017
Skirbekk, Helge Har leder og medarbeider samme opplevelser av motivasjon? - En kvalitativ undersøkelse ved en psykiatrisk seksjon ved OUS Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Grepperud, Sverre Har akkreditering av Seksjon for Celleterapi (OUS) medført endring i kvaliteten på arbeidet som utføres? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2015 11. okt. 2017
Veggeland, Frode Medikamentfri behandling for psykisk syke - en politisk eller faglig fundert beslutning? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Melberg, Hans Olav Geografi, demografi og høyteknologisk medisin - hvordan kan det leveres et likt/likeverdig helsetilbud i Norge? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Melberg, Hans Olav Har innføring av RALP vært lønnsomt for Sykehuset-innlandet Hamar Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Lindahl, Anne Karin Strukturert arbeid med kvalitetsforbedring: Innføring av prosedyrer for håndtering av mistenkt penicillinalergi hjå inneliggande pasientar ved Haukeland sjukehus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Moger, Tron Anders Samarbeid mellom Nasjonal kompetansetjeneste for sjeldne diagnoser (NKSD) og kliniske miljøer i Norge: Barnenevrologi/habilitering og voksenhabilitering Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2018 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Hva kan behandlere i spesialisthelsetjenesten gjøre i en rus poliklinikk for unge pasienter i LAR Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2015 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Konflikthåndtering og bruk av hersketeknikker - Hva gjør de med deg? En kvalitativ studie av tillitsvalgtes opplevelse av møte med bruk av hersketeknikker i konflikthåndteringssituasjoner Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Spehar, Ivan Ledelse, samhandling og team i kommunehelsetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017