Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 51–75 av 939 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Spehar, Ivan Virkningen av en arbeidskonflikt på sykehuslegers motivasjon Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Tjerbo, Trond Omfanget av pasienter som er scoret "utskrivningsklar" allerede ved ankomst på Rikshospitalets postoperative seksjon Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Iversen, Tor Har frisklivssentraler hatt innvirkning på sykehusinnleggelser Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Psykologer som helseledere: Hvorfor er det psykologer som velger å bli ledere, og hva er det som har motivert dem som har valgt å gå inn i en lederrolle Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lindahl, Anne Karin Undersøke om dagens IT-systemer på fastlegekontorene har nødvendige funksjoner for å registrere og rapportere et knippe relevante kvalitetsindikatorer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Moger, Tron Anders Er det en forbedring i QoL for pasienter som blir operert for sin aortastenose? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lindahl, Anne Karin Kvalitet i fokus - om kvalitet i virksomhetsledelsens arbeid med pasienter og ansatte i spesialisthelsetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Ledelse i helsesektoren i Oslo kommune: hvorfor er det så få med minoritetsbakgrunn blant topplederne Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Evaluation of treatment strategies for chronic hepatitis C infection among injecting-drug users Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Veggeland, Frode Faglige muligheter og utfordringer med organisering av DPS på kommunelt nivå Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Iversen, Tor Psykisk helse i kommunehelsetjenesten - en velfungerende kommunal tjeneste eller et underprioritert området med paralleltjenester Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Hagen, Terje P. Et hjerte av titan - mer vanlig i Norge i framtiden? Og hva blir det neste? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Foss, Ingrid Christina Sykepleie i hjemmet til gamle med hjertesvikt og risiko for reinnleggelse Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Kirkevold, Marit Physical activity and fall prevention among older adults: A review of literature with focus on nursing care Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Svendsen, Edel Jannecke Forekomst av underernæring blant hjemmeboende med hjemmetjeneste ved bruk av mini nutritional assessment (MNA) og malnutrition universal screening tool (MUST) Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Wøien, Hilde Innføring av systematiske metoder for å identifisere delirium Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Holmboe-Ottesen, Gerd Maternal mental health and child nutritional status in rural Nepal Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2015 2016 11. okt. 2017
Thorsen, Viva Combs Lived experiences of women living with Obstetric Fistula in Khartoum, Sudan Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2016 2017 11. okt. 2017
Bredal, Inger Schou Egenvårdsutbildning: faktorer som påverkar resultatet av en sådan typ av utbildning hos pasienter med typ 2 Diabetes Mellitus Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Svendsen, Edel Jannecke Fem valg for verdighet Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Hofoss, Dag Mediastinitt etter åpen hjertekirurgi Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Rustøen, Tone I kjølvannet av hjertestans: Rapporterer pasient og pårørende helserelatert livskvalitet ulikt? - Utfordringer og muligheter med proxy-rapportering Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Wøien, Hilde Livskvalitet og barneleddgikt Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Lerdal, Anners Fatigue og lungekreft, Fatigue hjå pasientar med ikkje små-cella lungekreft fem måneder etter lungekirurgi, predikatorar og samanhengar. Evaluering av psykometriske eigenskapar av The Brief Fatigue Inventory og EORTC QLQ-fatigue subscale Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Østensen, Elisabeth Hvorfor sykepleiere ønsker å jobbe på sykehjem Avdeling for sykepleievitenskap 2015 2017 11. okt. 2017