Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 76–100 av 938 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Rustøen, Tone Livskvalitet etter hjertestans - Livskvalitet og oppfølgning til overlevere av prehospital hjertestans Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Bredal, Inger Schou Optimistisk grunnholdning - Et personlighetstrekk og en prediktor for postoperativ angst og depresjon blant brystkreftoverlevende Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Bergland, Ådel Siste års sykepleiestudenters vurdering av sykehjem som det første arbeidssted etter endt utdanning Avdeling for sykepleievitenskap 2015 2017 11. okt. 2017
Melberg, Hans Olav Unlicensed medicines without marketing authorisation Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Kaarbøe, Oddvar Martin Do the DRGs prices in Norway incentivise hospitals to shift emergency patients with unspecific chest and abdominal pain from short stay inpatient to outpatient? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Kaarbøe, Oddvar Martin How patient clinical record availability affect quality (costs) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Kaarbøe, Oddvar Martin Managed Entry Agreements as a strategy for introducing new high cost medicines Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Iversen, Tor Quality Ratings and Patient Satisfaction with Norwegian GPs. An analysis of Munincipal Capacity & Other Predictors of Overall GP Satisfaction & Waiting Time Satisfaction Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Kaarbøe, Oddvar Martin The Utilization of Clinical Pathways as Ordinary Hospital Management Tools. A case-study about the treatment of Differentiated Thyroid Cancers at the Bologna University Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 11. okt. 2017
Thoresen, Lisbeth Masteroppgave Bodil Rogstadkjernet Kollstrøm Avdeling for helsefag Intern, NSD 2017 2018 13. okt. 2017
Solbrække, Kari Nyheim Å være bærer av en X-bundet lidelse Avdeling for helsefag REK 2012 2018 16. okt. 2017
Sundby, Johanne Transfer of new technology and its adaptation in clinical use among health care workers in Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2013 2017 17. okt. 2017
Moen, Kåre Love, sex, relationships and HIV. A qualitative study in the South Asian communities living in Dar es Salaam, Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2012 2018 17. okt. 2017
Hellesø, Ragnhild Systematisk identifisering av den gamle skrøpelige pasient med risiko for reinnleggelse til institusjon Avdeling for sykepleievitenskap 2017 18. okt. 2017
Sundby, Johanne Trends and Dynamics of Family Planning, Antenatal care and delivery by skilled birth attendants, Fertility situation in Myanmar Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 2016 2018 19. okt. 2017
Sundby, Johanne Attitudes towards the practice of Female Genital Mutilation among people in Somali and Harari Regional States, Eastern Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 2015 2018 19. okt. 2017
Hofmann, Bjørn Scientific dishonesty: Knowledge, Actions, and Attitudes amongst doctoral students and researchers Senter for medisinsk etikk 2010 2019 20. okt. 2017
Aas, Eline Cost Effective Analysis of Nivolumab in 2nd line treatment for Advanced non-squamous non-Small Cell Lung Cancer Patients Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 2017 20. okt. 2017
Kristoffersen, Espen Saxhaug Fastlegers erfaringer med og håndtering av hodepine Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2017 2018 20. okt. 2017
Frich, Jan Fysisk aktivitet og funksjonsevne hos personer med nevromuskulær sykdom Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2017 2019 21. okt. 2017
Frich, Jan Ledelse helt ut. En studie av mellomlederes opplevelse av kommunikasjon med ansatte om overordnede mål Avdeling for helseledelse og helseøkonomi NSD 2017 2018 22. okt. 2017
Solbrække, Kari Nyheim Aktiv aldring blant unge eldre Avdeling for helsefag NSD 2017 2018 22. okt. 2017
Hellesø, Ragnhild The Impact of Introducing and Organizing Systematic Pain Management Program in an Ethiopian University Hospital Avdeling for sykepleievitenskap NSD 2016 2017 23. okt. 2017
Holm, Inger Kan fysioterapi bidra til endring av fysisk form og helserelatert livskvalitet hos eldre på kommunal institusjon? - En observasjonsstudie fra primærhelsetjenesten Avdeling for helsefag NSD 2013 2018 24. okt. 2017
Gradmann, Christoph Performance and quality of tuberculosis directly observed treatment short course strategy in Jimma Zone, Southwest Ethiopia Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2016 2018 24. okt. 2017