Forskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Viser 1–25 av 939 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of Tenofovir Anafelamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the treatment of Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 13. feb. 2020
Mehlum, Lars Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved dialektisk atferdsterapi Klinikk psykisk helse og avhengighet Intern, REK 19. feb. 2020
Lindbæk, Morten Riktigere Antibiotikabruk for Sykehjem i Kommunene («RASK») Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 25. feb. 2020
Ulven, Stine Marie OptiEGG Avdeling for ernæringsvitenskap REK 24. aug. 2020
Scholz, Hanne Etablering av kunstige biologiske systemer for bedre og mer effektiv fremstilling av endocrine progenitor celler eller insulinproduserende celler med bruk av stamcelle teknologi SFF - Hybrid Technology Hub REK 7. apr. 2020
Corander, Jukka Identifikasjon av nye antigener ved gonoré for vaksinutvikling Avdeling for biostatistikk REK 2025 28. mai 2020
Scholz, Hanne Utvikling av "organ-on-a-chip" systemer in vitro for å studere fysiologiske responser fra organer, organlignende systemer innen metabolsk aktivt vev SFF - Hybrid Technology Hub REK 7. apr. 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Betydning av kostfaktorer for utvikling av skrøpelighet hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 16. apr. 2020
Feiring, Eli Skyldig eller uskyldig syk? Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) 7. mai 2020
Elstad, Maja Kan sosial støtte forbedre den kardiovaskulære responsen på simulert blødning? Seksjon for fysiologi 28. mai 2020
Holven, Kirsten Bjørklund Health effects of salmon fish meal - ex vivo study Avdeling for ernæringsvitenskap 8. juni 2020
Holven, Kirsten Bjørklund FH og livslang kolesterolbelastning Avdeling for ernæringsvitenskap REK 10. juli 2020
Andersen, Lene Frost Norkost 4 Institutt for medisinske basalfag 9. juni 2020
Jenum, Anne Karen A transgenerational perspective on obesity and type 2 diabetes. Should prevention of childhood obesity in high-risk groups start before birth? Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 11. juni 2020
Sailer, Uta Forelders holdninger og erfaringer med berøring Avdeling for atferdsmedisin 29. juni 2020
Abebe, Fekadu The protective role of secretory IgA and salivary IgG against Mycobacterium tuberculosis (Mtb) infection. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 27. juli 2020
Stensløkken, Kåre-Olav Inhibition of aortic valve calcification Seksjon for fysiologi 17. aug. 2020
Thoresen, Lisbeth Praksis og erfaringer med «forberedende samtaler om livets sluttfase» (ACP) i norske sykehjem Avdeling for helsefag Intern, NSD 2018 13. nov. 2017
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall og kodepraksis av slike dødsfall; en fler-lands sammenlignende studie Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 28. sep. 2017
Grepperud, Sverre Funksjonnell avbildning med respons-evaluering av pasienter med metastatisk GIST- hva bør vi rekvirere? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Kreftpasient i livets sluttfase i fastlegens perspektiv Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Hvordan arbeider kommunen med system for ledelse og kvalitetsforbedring innen legetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 27. sep. 2017
Nordby, Halvor Vet helseledere hva som er viktig for at deres lederteam skal fungere? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 27. sep. 2017
Feiring, Eli Hvilke organisatoriske endringer bør innføres i lys av vitenskapelig funn for en gruppe ryggmargs-skadd: En evaluering av et implementeringsinitiativ for bedret rehabilitering i Makedonia (FYROM) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Undersøke kvinnelige lederens motivasjon og veien frem til å bli leder; barrierer og glasstaket Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017