Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 847 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Omsland, Tone Kristin Obesity and its association with diabetes and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 15. feb. 2018
Duttaroy, Asim K. Effekt av inntak av fruktekstrakter på kardiovaskulære risikofaktorer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 29. mars 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av melkeproteiner på kroppssammensetning, muskelstyrke, inflammasjon og benhelse hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2024 29. okt. 2018
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av metabolsk ugunstig fenotype under svangerskap på senere risikomarkører for hjerte- og karsykdom hos barn og unge Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2030 1. des. 2017
Blomhoff, Rune Effekt av polyfenolrik juice på blodtrykk og CVD-relaterte parametre Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2025 23. jan. 2018
Engebretsen, Eivind Hvordan er jeg meg? Unge menneskers erfaring med atferdsrelatert diagnose Det medisinske fakultet REK, NSD 26. aug. 2019
Schauber, Stefan The Development of combined evidences for expert judgment and psychometric measures in determining item properties of the licensure examination in Ethiopian undergraduate medical education Helsevitenskapelig utdanningssenter 6. nov. 2018
Kristoffersen, Espen Saxhaug Jobbtrivsel blant nevrologer i Norge Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Ny behandling ved migrene Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2024 12. okt. 2019
Jenum, Anne Karen ROSA 4 - Master and student projects Avdeling for allmennmedisin REK 8. okt. 2018
Hofoss, Dag Mediastinitt etter åpen hjertekirurgi Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Tjerbo, Trond Omfanget av pasienter som er scoret "utskrivningsklar" allerede ved ankomst på Rikshospitalets postoperative seksjon Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Tjerbo, Trond Legers lære- og lesevaner - Utvikling over tid Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Evaluation of treatment strategies for chronic hepatitis C infection among injecting-drug users Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Ledelse i helsesektoren i Oslo kommune: hvorfor er det så få med minoritetsbakgrunn blant topplederne Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Kreftpasient i livets sluttfase i fastlegens perspektiv Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lindahl, Anne Karin Kvalitet i fokus - om kvalitet i virksomhetsledelsens arbeid med pasienter og ansatte i spesialisthelsetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Kirkevold, Marit Physical activity and fall prevention among older adults: A review of literature with focus on nursing care Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Opheim, Randi Helserelatert livskvalitet etter Cystektomi operasjon Avdeling for sykepleievitenskap NSD 10. mai 2018
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 23. jan. 2018
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Sammenheng mellom kost, lipider og inflammasjon hos barn med FH Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2028 26. nov. 2017
Skålhegg, Bjørn Steen Regulering av uønsket lymfocyttproliferering Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2020 1. des. 2017
Pfabigan, Daniela M. Hvordan filosofisk argumentasjon påvirker reaksjonen på dødsrelaterte stimuli Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap 5. juli 2019
Skålhegg, Bjørn Steen Opprettelse av generell forskningsbiobank, Ernæringsbiobank-1 Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2030 8. okt. 2018