Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 399 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Kristoffersen, Espen Saxhaug Jobbtrivsel blant nevrologer i Norge Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Hofoss, Dag Mediastinitt etter åpen hjertekirurgi Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Kirkevold, Marit Physical activity and fall prevention among older adults: A review of literature with focus on nursing care Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Spurkland, Anne Evaluation of TSAd as a target for cancer therapy Seksjon for anatomi REK 2019 23. jan. 2018
Tyssen, Reidar Utbrenthet og hjelpsøking blant norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2016 26. okt. 2017
Bjørk, Ida Torunn Hva er det i interaksjonen mellom sykepleieren og foreldrene som fremmer og hemmer foreldreinvolvering og hud-mot-hud kontakt? Avdeling for sykepleievitenskap 2017 30. okt. 2017
Bragstad, Line Kildal Hvilken opplevelse har hypertonipasienter ved bruken av motiverende samtale, og har dette noen sammenheng med resultatet av samtalen på sikt Avdeling for sykepleievitenskap 2017 23. mai 2018
Wøien, Hilde Livskvalitet og barneleddgikt Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Bredal, Inger Schou Optimistisk grunnholdning - Et personlighetstrekk og en prediktor for postoperativ angst og depresjon blant brystkreftoverlevende Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Wøien, Hilde Innføring av systematiske metoder for å identifisere delirium Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Rustøen, Tone I kjølvannet av hjertestans: Rapporterer pasient og pårørende helserelatert livskvalitet ulikt? - Utfordringer og muligheter med proxy-rapportering Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Foss, Ingrid Christina Sykepleie i hjemmet til gamle med hjertesvikt og risiko for reinnleggelse Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Hellesø, Ragnhild Systematisk identifisering av den gamle skrøpelige pasient med risiko for reinnleggelse til institusjon Avdeling for sykepleievitenskap 2017 18. okt. 2017
Rustøen, Tone Livskvalitet etter hjertestans - Livskvalitet og oppfølgning til overlevere av prehospital hjertestans Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Iversen, Tor EuroHOPE Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2019 4. apr. 2019
Lerum, Sverre Vigeland Hva kan behandlere i spesialisthelsetjenesten gjøre i en rus poliklinikk for unge pasienter i LAR Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2015 11. okt. 2017
Feiring, Eli Hvilke organisatoriske endringer bør innføres i lys av vitenskapelig funn for en gruppe ryggmargs-skadd: En evaluering av et implementeringsinitiativ for bedret rehabilitering i Makedonia (FYROM) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Moger, Tron Anders Hvordan utforme en hensiktsmessig refusjonsordning for refusjon av utgifter til tannbehandling for pasienter med stort tannbehandlingsbehov og store tannbehandlingskostnader hos SiO Helse Tannlege? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 27. okt. 2017
Grepperud, Sverre Har akkreditering av Seksjon for Celleterapi (OUS) medført endring i kvaliteten på arbeidet som utføres? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2015 11. okt. 2017
Gradmann, Christoph Identification of mycobacterial antigens expressed in vivo in the M.tuberculosis infected tissues Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 18. des. 2017
Lie, Anne Helene Kveim Integrated public health? A study comparing medical education in gynecology and obstetrics in Oslo and Santiago de Cuba Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 6. jan. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Fra rusavhengighet til rusmisbruk - debatten rundt narkomani i Norge i perioden 1965-1975 Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 8. mai 2018
Rustøen, Tone Evaluering av reliabiliteten til PEdiatrisk tidlig VarslingsSkår (PEVS), et standardisert vurderingsverktøy for tidlig identifisering av klinisk forverring hos barn og ungdom Avdeling for sykepleievitenskap 2017 30. okt. 2017
Lerdal, Anners Fatigue og lungekreft, Fatigue hjå pasientar med ikkje små-cella lungekreft fem måneder etter lungekirurgi, predikatorar og samanhengar. Evaluering av psykometriske eigenskapar av The Brief Fatigue Inventory og EORTC QLQ-fatigue subscale Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Svendsen, Edel Jannecke Forekomst av underernæring blant hjemmeboende med hjemmetjeneste ved bruk av mini nutritional assessment (MNA) og malnutrition universal screening tool (MUST) Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017