Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 228 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Gestational diabetes and offspring’s adiposity. A possible role for maternal folate and vitamin B12 status and epigenetics Avdeling for allmennmedisin REK 11. juni 2019
Jenum, Anne Karen GDM-4Norske Kohorter - Hvordan kan vi best identifisere kvinner som har svangerskapsdiabetes? Avdeling for allmennmedisin REK 26. aug. 2019
Winkler, Andrea Sylvia Connecting the "One Health" Approach to the Sustainable Development Goals to Combat Emerging Zoonotic Diseases, Neglected Zoonotic Diseases and Antimicrobial Resistance (CONCERN). Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2019 12. juni 2019
Meyer, Haakon E Næringsinntak hos hjemmeboende eldre personer i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 12. nov. 2019
Thoresen, Lisbeth Praksis og erfaringer med «forberedende samtaler om livets sluttfase» (ACP) i norske sykehjem Avdeling for helsefag Intern, NSD 2018 13. nov. 2017
Storm, Johan Frederik Måling av bevissthet når halve hjernen er bedøvet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Sammenheng mellom kost, lipider og inflammasjon hos barn med FH Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2028 26. nov. 2017
Kristoffersen, Espen Saxhaug Utdanning og arbeidssituasjon for leger i spesialisering i nevrologi Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Holven, Kirsten Bjørklund Effekt av melkeproteiner på kroppssammensetning, muskelstyrke, inflammasjon og benhelse hos eldre personer Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2024 29. okt. 2018
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Iversen, Tor EuroHOPE Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2019 4. apr. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Jobbtrivsel blant nevrologer i Norge Avdeling for allmennmedisin 2019 12. okt. 2019
Kristoffersen, Espen Saxhaug Ny behandling ved migrene Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2024 12. okt. 2019
Jenum, Anne Karen ROSA 4: Prevalence and secondary prevention of coronary heart disease and stroke in type 2 diabetes patients in general practice in Norway Avdeling for allmennmedisin REK 29. apr. 2018
Winkler, Andrea Sylvia Antimicrobial resistance in Ethiopia and in migrants from the Horn of Africa. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 20. feb. 2020
Natvig, Bård The Ullensaker Study. Ullensakerundersøkelsen. Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 1989 2030 11. mai 2018
Aas, Eline Screening i et helseøkonomisk perspektiv Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD 2000 2036 25. okt. 2018
Blomhoff, Rune The Oslo Antioxidant Study: Dietary antioxidant intervention in smoking middle-aged and elderly men Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2004 2007 15. mai 2018
Bjertness, Espen Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by - en prospektiv studie Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2004 2027 4. apr. 2019
Middelthon, Anne-Lise Orvin Pharmacologization of food and feeding: an ethnographic study of everyday food in transition Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2006 2008 15. nov. 2017
Lindbæk, Morten Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2009 2018 3. mai 2019
Iversen, Tor Studies in Quality and Cost of Care for the Elderly Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, Helsedirektoratet 2009 2021 4. apr. 2019
Mengshoel, Anne Marit Muskelskjelettsmerter i primærhelsetjenesten Avdeling for helsefag Intern, REK 2009 2013 11. nov. 2017
Lillemoen, Lillian Etiske utfordringer og etikkarbeid i den kommunale pleie- og omsorgssektor. Pasienter og pårørendes opplevelser, ønsker og vurderinger Senter for medisinsk etikk Intern, REK 2009 2017 13. nov. 2017
Omsland, Tone Kristin NORHip - the Norwegian hip fracture database - risk factors for hip fractures and post hip fracture mortality Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2009 2030 4. juni 2019