Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 1–25 av 332 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Gestational diabetes and offspring’s adiposity. A possible role for maternal folate and vitamin B12 status and epigenetics Avdeling for allmennmedisin REK 11. juni 2019
Thorsen, Viva Combs Women's health seeking behaviour and empowerment Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 11. okt. 2017
Hofoss, Dag Mediastinitt etter åpen hjertekirurgi Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Tjerbo, Trond Omfanget av pasienter som er scoret "utskrivningsklar" allerede ved ankomst på Rikshospitalets postoperative seksjon Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Tjerbo, Trond Legers lære- og lesevaner - Utvikling over tid Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Evaluation of treatment strategies for chronic hepatitis C infection among injecting-drug users Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Ledelse i helsesektoren i Oslo kommune: hvorfor er det så få med minoritetsbakgrunn blant topplederne Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Kreftpasient i livets sluttfase i fastlegens perspektiv Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lindahl, Anne Karin Kvalitet i fokus - om kvalitet i virksomhetsledelsens arbeid med pasienter og ansatte i spesialisthelsetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Kirkevold, Marit Physical activity and fall prevention among older adults: A review of literature with focus on nursing care Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Opheim, Randi Helserelatert livskvalitet etter Cystektomi operasjon Avdeling for sykepleievitenskap NSD 10. mai 2018
Foss, Ingrid Christina Studiesykepleieres erfaringer med etiske dilemmaer i deres arbeidshverdag Avdeling for sykepleievitenskap 11. okt. 2017
Bjørk, Ida Torunn Hva er det i interaksjonen mellom sykepleieren og foreldrene som fremmer og hemmer foreldreinvolvering og hud-mot-hud kontakt? Avdeling for sykepleievitenskap 2017 30. okt. 2017
Bragstad, Line Kildal Hvilken opplevelse har hypertonipasienter ved bruken av motiverende samtale, og har dette noen sammenheng med resultatet av samtalen på sikt Avdeling for sykepleievitenskap 2017 23. mai 2018
Wøien, Hilde Livskvalitet og barneleddgikt Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Bredal, Inger Schou Optimistisk grunnholdning - Et personlighetstrekk og en prediktor for postoperativ angst og depresjon blant brystkreftoverlevende Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Rustøen, Tone I hvilken grad erfarer pasienten at operasjonsteamet bruker kommunikasjon for å redusere preoperativ angst og stress i mottakssituasjonen på operasjonsstua Avdeling for sykepleievitenskap 27. jan. 2019
Wøien, Hilde Innføring av systematiske metoder for å identifisere delirium Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Rustøen, Tone I kjølvannet av hjertestans: Rapporterer pasient og pårørende helserelatert livskvalitet ulikt? - Utfordringer og muligheter med proxy-rapportering Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Foss, Ingrid Christina Sykepleie i hjemmet til gamle med hjertesvikt og risiko for reinnleggelse Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Hellesø, Ragnhild Systematisk identifisering av den gamle skrøpelige pasient med risiko for reinnleggelse til institusjon Avdeling for sykepleievitenskap 2017 18. okt. 2017
Rustøen, Tone Leiring av pasient, fokus på faktorer som påvirker operasjonssykepleieren Avdeling for sykepleievitenskap 12. des. 2017
Rustøen, Tone Leiring av operasjonspasienten, pasientsikkerhet, kunnskapsbasert praksis og eksisterende praksis Avdeling for sykepleievitenskap 12. des. 2017
Rustøen, Tone Livskvalitet etter hjertestans - Livskvalitet og oppfølgning til overlevere av prehospital hjertestans Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Gradmann, Christoph Identification of mycobacterial antigens expressed in vivo in the M.tuberculosis infected tissues Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 18. des. 2017