Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 226–250 av 871 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Fjeld, Heidi Win-win or Exploitation of Women? An ethnographic study of Surrogate Mothers in India Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2016 14. des. 2017
Klovning, Atle Diagnostisk verdi av transabdominal ultralyd i allmennpraksis/legevakt hos gravide med blødning i 1. trimester Avdeling for allmennmedisin REK 2012 2023 4. mars 2019
Engebretsen, Eivind The cultural history of public health in early modern Europe (Folkehelsens kulturhistorie) Avdeling for helsefag Intern 2012 2015 15. nov. 2017
Thoresen, Lisbeth Undersøkelse av validitet for Sunnaas ADL-Index Avdeling for helsefag 2012 2019 14. mai 2018
Bjertness, Espen Arbeidsrelatert stress blant sykepleiere i Hebron, Okkupert Palestinsk Område Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2012 2016 18. des. 2017
Solbrække, Kari Nyheim Å være bærer av en X-bundet lidelse Avdeling for helsefag REK 2012 2018 16. okt. 2017
Godager, Geir Påvirker betalingssystemer tjenestevolum i helsesektoren? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2012 13. nov. 2017
Aas, Eline Ulikheter i tilgjengelighet til kreftbehandling og overlevelse Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2012 2016 13. nov. 2017
Heggen, Kristin Margrete Performing knowedge translation (Kunnskap i samhandling) 500100 Intern 2012 2016 18. jan. 2018
Thoresen, Lisbeth Intradialytisk trening hos kronisk nyresyke - en pilotstudie Avdeling for helsefag Intern 2012 2018 15. jan. 2018
Lillemoen, Lillian Evaluering av etikksatsingen i utvalgte kommuner Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 13. nov. 2017
Pedersen, Reidar Psykiske helsetjenester, etikk og tvang - ungdom Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 13. nov. 2017
Pedersen, Reidar Psykiske helsetjenester, etikk og tvang Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 7. mai 2018
Pedersen, Reidar Psykiske helsetjenester, etikk og tvang. Delprosjekt Survey til helsepersonell og pasienter/brukere Senter for medisinsk etikk Intern 2012 2017 13. nov. 2017
Pedersen, Reidar Psykiske helsetjeneste, etikk og tvang - unge pårørende Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 13. nov. 2017
Pedersen, Reidar Psykiske helsetjenester, etikk og tvang - pårørende Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 13. nov. 2017
Pedersen, Reidar Psykiske helsetjenester, etikk og tvang - brukere/pasienter Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 13. nov. 2017
Pedersen, Reidar Psykiatri, etikk og tvang Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 2. nov. 2018
Pedersen, Reidar 32835 - Psykiske helsetjenester, etikk og tvang Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2012 2017 2. nov. 2018
Retterstøl, Kjetil Vaskulær livsstils-Intervensjon og Screening i Apotek: VISA studien Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2012 2030 3. juli 2019
Iversen, Tor Bruk av fastlegetjenester og spesialisthelsetjenester for pasienter med kroniske sykdommer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2012 2021 6. jan. 2020
Moen, Anne APPETITT (APPlikasjon for Eldre - Tiltak mot VektTTap) Avdeling for sykepleievitenskap Intern, NSD 2013 2014 13. nov. 2017
Kolset, Svein Olav Endotel- og bindevevsceller fra navlesnor til forskning på hjerte- og karsykdommer Molekylær og klinisk glykobiologi REK 2013 2028 2. nov. 2017
Lien, Nanna Early promotion of healthy dietary habits: Targeting kindergarten and home environments in a three-armed intervention study. Avdeling for ernæringsvitenskap NSD 2013 2018 12. des. 2017
Robinson, Hilde Stendal Bekkenleddsmerter hos gravide - underliggende mekanismer Avdeling for helsefag REK 2013 2018 29. sep. 2017