Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 26–50 av 864 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Tyssen, Reidar Utbrenthet og hjelpsøking blant norske leger Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2016 26. okt. 2017
Dammen, Toril Oppmerksomhetstrening ved psykologisk stress hos hjertepasienter med koronarsykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 24. apr. 2018
Engebretsen, Lars Prevalensen av belastningsskader hos mannlige juniorhandballspillere i Norge, en prospektiv studie Ortopedisk klinikk REK 27. mars 2018
Engebretsen, Lars Injuries and illnesses in ice sledge hockey Ortopedisk klinikk REK 27. mars 2018
Birkeland, Kåre I. DISCOVER Nordic - behandling av pasienter med type 2 diabetes i allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 3. juli 2019
Birkeland, Kåre I. Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge - DAPHNE studien allmennpraksis Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon REK 27. mars 2018
Birkeland, Kåre I. Registerstudie for å undersøke behandling av diabetes hos voksne i Norge Klinikk for kirurgi, inflammasjonsmedisin og transplantasjon 27. mars 2018
Wyller, Torgeir Bruun Active cooperation for improved pharmacotherapy in frail elderly people - The COOP Study. A randomised controlled trial Medisinsk klinikk REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Nalokson utplassering Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 21. mars 2018
Falkum, Erik Kognitiv atferdsterapi og kognitiv trening i arbeidsrehabilitering for personer med alvorlig psykisk lidelse Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Martinsen, Egil Wilhelm Long term course of panic disorder Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Sarfi, Annamaria Monika Kvinner som bruker metadon eller buprenorfin i svangerskapet. Hvordan går det med mor og barn, og hva er den beste hjelpen? Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Mehlum, Lars Long-term effectiveness of dialectical behaviour therapy vs enhanced usual care for adolescents with self-harming and suicidal behaviour Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Mortalitet i LAR tom 2009 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas En longitudinell flernivåanalyse av Legemiddelassistert Rehabilitering Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 23. mars 2018
Lorentzen, Steinar En randomisert kontrollert studie av effekten av kort og langtids analytisk gruppe psykoterapi Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 23. mars 2018
Grøholt, Berit Forløp etter selvmordsforsøk. Risikofaktorer for gjentatt selvmordsforsøk og psykiske vansker vurdert i en longitudinell case-control studie. Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Biong, Stian Nissen Foreldres opplevelse i møte med helsetjenestens lavterskeltiltak for rusavhengige Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Bukten, Anne Hva skaper en god relasjon mellom domfelt og ansatte i kriminalomsorgen? Klinikk psykisk helse og avhengighet NSD 27. mars 2018
Mehlum, Lars Dialektisk atferdsterapi (DBT) for ungdom med repeternede suicidalatferd Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Clausen, Thomas Europeisk studie av pasienter med opioid avhengighet i behandling Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018
Mehlum, Lars Genetics of emotion dysregulation linked to suicidal and non-suicidal self-injurious behaviour Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 8. apr. 2019
Thapa, Suraj Studie av helse utfall etter traumer. Sammenlings studie av helse utfall, biokjemiske markører og genetiske markører Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 21. mars 2018
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall og kodepraksis av slike dødsfall; en fler-lands sammenlignende studie Senter for rus- og avhengighetsforskning Intern, NSD 28. sep. 2017
Clausen, Thomas Undersøkelse av overdosedødsfall i Oslo i perioden 2006-8 Klinikk psykisk helse og avhengighet REK 27. mars 2018