Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 51–75 av 864 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Rustøen, Tone Livskvalitet etter hjertestans - Livskvalitet og oppfølgning til overlevere av prehospital hjertestans Avdeling for sykepleievitenskap 2017 11. okt. 2017
Gradmann, Christoph Identification of mycobacterial antigens expressed in vivo in the M.tuberculosis infected tissues Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 18. des. 2017
Sundby, Johanne MIPREG-studien Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2032 4. apr. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Fra rusavhengighet til rusmisbruk - debatten rundt narkomani i Norge i perioden 1965-1975 Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 8. mai 2018
Lie, Anne Helene Kveim Integrated public health? A study comparing medical education in gynecology and obstetrics in Oslo and Santiago de Cuba Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 6. jan. 2019
Hauff, Edvard A Mental health, disability and poverty among internally displaced persons in Sudan 531014 REK 27. mars 2018
Halder, Sebastian Ulike funksjonelle nettverks bidrag til bevissthet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Kongerud, Johny Lungefunksjon og risikofaktorer for KOLS i Okhaldhunga, Nepal Hjerte-, lunge- og karklinikken REK 27. mars 2018
Sejersted, Ole M Towards a therapy for diastolic dysfunction in heart failure Hjerte-, lunge- og karklinikken 27. mars 2018
Espe, Emil Knut Stenersen High-resolution magnetic resonance imaging of regional myocardial function Hjerte-, lunge- og karklinikken 9. okt. 2018
Blomhoff, Heidi Kiil Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system Seksjon for Biokjemi REK 2024 28. nov. 2017
Kalager, Mette Bruker sykehuset i Vestfold (SiV) mer antibiotika enn andre norske sykehus - og i så fall hvorfor? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Thoresen, Lisbeth Yoga for studenthelse. En kvalitativ studie om studenters erfaringer med å praktisere yoga i studenthverdagen Avdeling for helsefag Intern, REK 2018 18. jan. 2018
Thoresen, Lisbeth Unge voksnes erfaring med å leve med permanent stomi Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2018 9. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Skoveiledning rettet mot personer med diabetes. En kvalitativ studie om hvordan skoråd konstrueres og opprettholdes til personer med diabetes som har eller er i risiko for å utvikle fotsår. Avdeling for helsefag Intern, NSD 2017 18. jan. 2018
Lindahl, Anne Karin Akutt syke eldre - En mikrokostnadsanalyse ved en medisinsk klinikk på et stort akuttsykehus Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Fjeld, Heidi Recruiting through the web: a text analysis of Americal surrogacy bureaus website Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 24. okt. 2017
Omsland, Tone Kristin Obesity and its association with diabetes and related cardiometabolic risk factors in a rural Bangladesh Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 15. feb. 2018
Gopinathan, Unni Riktigere antibiotikabruk i kommunene: en avbrutt tidsserie studie Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 23. okt. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Sexual health needs of transgender migrants who sell/swap sex Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 4. apr. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Tidsåndsymptomet: vrangforestillingers historiske innhold Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 8. mai 2018
Iversen, Tor EuroHOPE Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK 2019 4. apr. 2019
Veggeland, Frode Faglige muligheter og utfordringer med organisering av DPS på kommunelt nivå Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Hvordan arbeider kommunen med system for ledelse og kvalitetsforbedring innen legetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 27. sep. 2017