Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 76–100 av 870 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Lerum, Sverre Vigeland Hva kan behandlere i spesialisthelsetjenesten gjøre i en rus poliklinikk for unge pasienter i LAR Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2015 11. okt. 2017
Spehar, Ivan Hva tenker intensivsykepleiere om sin egen framtid i yrket? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Hvordan arbeider kommunen med system for ledelse og kvalitetsforbedring innen legetjenesten Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 27. sep. 2017
Feiring, Eli Hvilke organisatoriske endringer bør innføres i lys av vitenskapelig funn for en gruppe ryggmargs-skadd: En evaluering av et implementeringsinitiativ for bedret rehabilitering i Makedonia (FYROM) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Spehar, Ivan Hvordan ivareta trepartsamarbeidet (kommune, spesialisthelsetjenesten, NAV) med utgangspunkt i LAR seniorers helseutfordringer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Moger, Tron Anders Er det en forbedring i QoL for pasienter som blir operert for sin aortastenose? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Hagen, Terje P. Et hjerte av titan - mer vanlig i Norge i framtiden? Og hva blir det neste? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Veggeland, Frode Hvordan opplever en avdelingssjef i klinisk avdeling uten medisinsk faglig bakgrunn (eventuelt uten legebakgrunn) lederrollen, og hvordan oppleves hun/han av organisasjonen og egne ansatte Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Moger, Tron Anders Hvordan utforme en hensiktsmessig refusjonsordning for refusjon av utgifter til tannbehandling for pasienter med stort tannbehandlingsbehov og store tannbehandlingskostnader hos SiO Helse Tannlege? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 27. okt. 2017
Grepperud, Sverre Har akkreditering av Seksjon for Celleterapi (OUS) medført endring i kvaliteten på arbeidet som utføres? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2015 11. okt. 2017
Iversen, Tor Har frisklivssentraler hatt innvirkning på sykehusinnleggelser Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lie, Anne Helene Kveim Sexual health needs of transgender migrants who sell/swap sex Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK, NSD 4. apr. 2019
Gradmann, Christoph Identification of mycobacterial antigens expressed in vivo in the M.tuberculosis infected tissues Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 18. des. 2017
Sundby, Johanne MIPREG-studien Bedret svangerskapsutfall blant nyankomne migrantkvinner i Norge Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2032 4. apr. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Tidsåndsymptomet: vrangforestillingers historiske innhold Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 8. mai 2018
Lie, Anne Helene Kveim Integrated public health? A study comparing medical education in gynecology and obstetrics in Oslo and Santiago de Cuba Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 6. jan. 2019
Lie, Anne Helene Kveim Fra rusavhengighet til rusmisbruk - debatten rundt narkomani i Norge i perioden 1965-1975 Avdeling for samfunnsmedisin og global helse 2018 8. mai 2018
Hauff, Edvard A Mental health, disability and poverty among internally displaced persons in Sudan 531014 REK 27. mars 2018
Halder, Sebastian Ulike funksjonelle nettverks bidrag til bevissthet Seksjon for fysiologi REK 4. apr. 2019
Storm, Johan Frederik Etablering av kommunikasjon med ikke-responsive pasienter ved hjelp av datamaskiner og basert på nye vitenskapelige mål for bevissthet Seksjon for fysiologi REK 10. jan. 2019
Kongerud, Johny Lungefunksjon og risikofaktorer for KOLS i Okhaldhunga, Nepal Hjerte-, lunge- og karklinikken REK 27. mars 2018
Sejersted, Ole M Towards a therapy for diastolic dysfunction in heart failure Hjerte-, lunge- og karklinikken 27. mars 2018
Espe, Emil Knut Stenersen High-resolution magnetic resonance imaging of regional myocardial function Hjerte-, lunge- og karklinikken 9. okt. 2018
Blomhoff, Heidi Kiil Regulation of proliferation and cell death by cAMP and vitamin A in stem cells and cells of the immune system Seksjon for Biokjemi REK 2024 28. nov. 2017
Rustøen, Tone Evaluering av reliabiliteten til PEdiatrisk tidlig VarslingsSkår (PEVS), et standardisert vurderingsverktøy for tidlig identifisering av klinisk forverring hos barn og ungdom Avdeling for sykepleievitenskap 2017 30. okt. 2017