Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 126–150 av 870 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Veggeland, Frode Se på organisering av helsetjeneste for utskrivningsklare pasienter mellom sykehus og kommune Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Iversen, Tor PET-virksomhet (økonomiske perspektiver) i OUS Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Vet helseledere hva som er viktig for at deres lederteam skal fungere? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 27. sep. 2017
Spehar, Ivan Virkningen av en arbeidskonflikt på sykehuslegers motivasjon Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Nordby, Halvor Psykologer som helseledere: Hvorfor er det psykologer som velger å bli ledere, og hva er det som har motivert dem som har valgt å gå inn i en lederrolle Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Iversen, Tor Psykisk helse i kommunehelsetjenesten - en velfungerende kommunal tjeneste eller et underprioritert området med paralleltjenester Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Iversen, Tor Quality Ratings and Patient Satisfaction with Norwegian GPs. An analysis of Munincipal Capacity & Other Predictors of Overall GP Satisfaction & Waiting Time Satisfaction Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2017 11. okt. 2017
Lerum, Sverre Vigeland Undersøke kvinnelige lederens motivasjon og veien frem til å bli leder; barrierer og glasstaket Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Lindahl, Anne Karin Undersøke om dagens IT-systemer på fastlegekontorene har nødvendige funksjoner for å registrere og rapportere et knippe relevante kvalitetsindikatorer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Thoresen, Lisbeth Praksis og erfaringer med «forberedende samtaler om livets sluttfase» (ACP) i norske sykehjem Avdeling for helsefag Intern, NSD 2018 13. nov. 2017
Førde, Reidun Behandlingsbegrensninger hos pasienter med alvorlig traumatisk hodeskade. En intervjuestudie av erfarne klinikere Senter for medisinsk etikk 30. okt. 2017
Stensløkken, Kåre-Olav Frigjøring av DNA under hjertekirurgi ved bruk av hjerte-lungemaskin Seksjon for fysiologi Intern, REK 27. jan. 2020
Aas, Eline Cost-effectiveness analysis of Tenofovir Anafelamide, Tenofovir Disoproxil Fumarate and Entecavir in the treatment of Hepatitis B e Antigen-Positive Chronic Hepatitis B patients in China Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 13. feb. 2020
Grepperud, Sverre Funksjonnell avbildning med respons-evaluering av pasienter med metastatisk GIST- hva bør vi rekvirere? Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 11. okt. 2017
Mehlum, Lars Prediktorer for klinisk forløp og terapirespons ved dialektisk atferdsterapi Klinikk psykisk helse og avhengighet Intern, REK 19. feb. 2020
Winkler, Andrea Sylvia Antimicrobial resistance in Ethiopia and in migrants from the Horn of Africa. Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern 20. feb. 2020
Augestad, Liv Ariane Datakvalitet i Helseverdistudien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 1919 2020 10. feb. 2020
Natvig, Bård The Ullensaker Study. Ullensakerundersøkelsen. Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 1989 2030 11. mai 2018
Aas, Eline Screening i et helseøkonomisk perspektiv Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, NSD 2000 2036 25. okt. 2018
Blomhoff, Rune The Oslo Antioxidant Study: Dietary antioxidant intervention in smoking middle-aged and elderly men Avdeling for ernæringsvitenskap REK, NSD 2004 2007 15. mai 2018
Bjertness, Espen Ungdomshelse i Oslo, Oppland, Hedmark og Tromsø by - en prospektiv studie Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2004 2027 4. apr. 2019
Robinson, Hilde Stendal Fokus på Bekkenløsning, en prospektiv kohorte studie Avdeling for helsefag REK, NSD 2005 2010 27. sep. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Pharmacologization of food and feeding: an ethnographic study of everyday food in transition Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK, NSD 2006 2008 15. nov. 2017
Mathelier, Anthony Characterisation of cis-regulatory variations that dysregulate driver microRNAs in cancer Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2006 2021 13. des. 2017
Bredal, Inger Schou Thoracic surgery – from acute to chronic pain Avdeling for sykepleievitenskap Intern, REK 2007 2015 4. apr. 2019