Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 151–175 av 871 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Middelthon, Anne-Lise Orvin Young women and induced abortion in Ethiopia. Sexuality, stigma and silence Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2007 2008 15. nov. 2017
Straand, Jørund Kollegabasert terapiveiledning i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, Helsedirektoratet 2008 2020 4. mars 2019
Klovning, Atle Legemiddelforskning i norsk allmennpraksis: Omfang, innhold og forskningsmessig kvalitet. Avdeling for allmennmedisin 2008 2018 4. mai 2018
Fjeld, Heidi The quest for balance: Particularity, authority and change in contemporary medical practices in Tibet Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2008 2011 14. des. 2017
Natvig, Bård Symptomrapportering i befolkningen og i allmennpraksis. En epidemiologisk og klinisk allmennmedisinsk studie. Avdeling for allmennmedisin 2008 2020 14. mai 2018
Fetveit, Arne Søvn i Tromsø VI Avdeling for allmennmedisin Intern 2008 2020 3. mai 2018
Lindbæk, Morten Intravenøs behandling i sykehjem Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2009 2017 4. mars 2019
Natvig, Bård Immigrants´ utilization of a public primary health care clinic. A cross-sectional study among walk-in patienys at Oslo Accident and Emergency Outpatient Clinic. Avdeling for allmennmedisin 2009 2018 10. mai 2018
Rosvold, Elin Olaug Kan kvaliteten på forskrivning av avhengighetsskapende legemidler til eldre i allmennpraksis forbedres? En studie av almennlegers erfaringer med å endre forskrivningspraksis, prediktorer for endring og effekt av kollegabasert terapiveiledning. Avdeling for allmennmedisin REK 2009 2020 4. mars 2019
Spurkland, Anne Immunologiske studier av friske blodgivere Seksjon for anatomi REK 2009 2019 3. mai 2018
Wiese, Ragna Veslemøy A Meaningful Life in School? Mental Health and Quality of Life in Different Learning Environments Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap NSD 2009 2018 12. mars 2018
Rustøen, Tone Symptoms and Quality of Life in Colorectal Cancer Patients during Chemotherapy – a Prospective Study Avdeling for sykepleievitenskap REK 2009 4. apr. 2019
Ulven, Stine Marie Underliggende biologiske effekter av et sunt nordisk kosthold-SYSDIETsub studie Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2018 29. nov. 2017
Omsland, Tone Kristin NORHip - the Norwegian hip fracture database - risk factors for hip fractures and post hip fracture mortality Avdeling for samfunnsmedisin og global helse REK 2009 2030 4. juni 2019
Brekke, Mette Acupuncture treatment for infantile colic Avdeling for allmennmedisin REK, NSD 2009 2017 4. apr. 2019
Lindbæk, Morten Fysikalsk behandling alene, i kombinasjon med kortikosteroid-injeksjon eller vente-og-se for akutt lateral epikondylitt i allmennpraksis: en randomisert, placebo-kontrollert studie med 12 måneders oppfølging. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, NSD 2009 2018 3. mai 2019
Bretthauer, Michael The Nordic-European Initiative on Colorectal Cancer (NordICC) Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2009 13. nov. 2017
Mengshoel, Anne Marit Muskelskjelettsmerter i primærhelsetjenesten Avdeling for helsefag Intern, REK 2009 2013 11. nov. 2017
Lillemoen, Lillian Etiske utfordringer og etikkarbeid i den kommunale pleie- og omsorgssektor. Pasienter og pårørendes opplevelser, ønsker og vurderinger Senter for medisinsk etikk Intern, REK 2009 2017 13. nov. 2017
Iversen, Tor Studies in Quality and Cost of Care for the Elderly Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern, REK, Helsedirektoratet 2009 2021 4. apr. 2019
Ulven, Stine Marie Helseeffekter av marine omega-3 fettsyrer fra fiskeolje med ulik kvalitet Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2009 2022 21. feb. 2020
Kristoffersen, Espen Saxhaug Kartlegging av vintersportrelaterte skader i Trysil kommune Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2028 25. okt. 2019
Lindbæk, Morten Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child – a study from Norwegian general practice Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2018 31. mai 2018
Vøllestad, Nina Køpke FYSIOPRIM - Clinical course of patients in primary health care Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2010 2025 9. okt. 2019
Grepperud, Sverre Pasienter med lettere psykiske og sammensatte lidelser, Kommunikasjon og sykmeldingspraksis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2010 2012 5. des. 2017