Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 176–200 av 864 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Østerås, Nina Muskel- og skjelettplager i Ullensaker Studien (MUST) - Artrose Avdeling for helsefag REK 2010 2030 4. apr. 2019
Hem, Marit Helene Mapping a normative terrain of an ethics of care - the case of psychiatry (Kliniske prioriteringer i psykiatri) Senter for medisinsk etikk Intern 2010 2013 15. nov. 2017
Pedersen, Reidar Empatisk kommunikasjon hos legestudenter Senter for medisinsk etikk Intern, NSD 2010 2020 4. apr. 2019
Grepperud, Sverre Pasienter med lettere psykiske og sammensatte lidelser, Kommunikasjon og sykmeldingspraksis Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2010 2012 5. des. 2017
Vøllestad, Nina Køpke FYSIOPRIM - Clinical course of patients in primary health care Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (Helsefag) Intern, REK, NSD 2010 2025 9. okt. 2019
Mengshoel, Anne Marit Tilfriskning fra kronisk generaliserte muskelskjelettsmerter Avdeling for helsefag Intern, REK 2010 2016 11. nov. 2017
Abebe, Fekadu Studies of humoral and cell-mediated immunity against Mycobacterium tuberculosis infections in humans Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, REK 2010 2015 4. apr. 2019
Wangen, Knut Reidar To what extent do user fees affect Hepatitis B vaccine coverage rates in China?. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi 2010 2018 26. okt. 2017
Aas, Eline Quality Adjusted Life Years in Patients with Breast Cancer Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2010 2018 26. okt. 2017
Kristoffersen, Espen Saxhaug Kartlegging av vintersportrelaterte skader i Trysil kommune Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2028 25. okt. 2019
Lindbæk, Morten Respiratory tract infections and prescription drugs in mother and child – a study from Norwegian general practice Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2010 2018 31. mai 2018
Retterstøl, Kjetil Virkningen av høyfettdiett Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2025 9. jan. 2020
Brekke, Mette Acute poisoning by substances of abuse in Oslo Avdeling for allmennmedisin Intern, REK 2011 2025 4. apr. 2019
Klovning, Atle Bare tull med TUL? Bestemmelse av svangerskapslengde i allmennpraksis Avdeling for allmennmedisin 2011 2019 4. mai 2018
Jenum, Anne Karen STORK G: Forekomst og prediktorer for svangerskaps- og barseldepresjon i en multietnisk befolkning Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2019 4. mars 2019
Middelthon, Anne-Lise Orvin Å gjøre en innsats - en etnografisk studie av rusmisbrukeres deltagelse i frivillig arbeid Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2011 2013 9. mai 2018
Aas, Eline Innsamling av oppfølgingsdata for kreft, dødelighet og sykehus episoder fra register for Reveal studien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2011 2021 15. nov. 2019
Engebretsen, Eivind Revisjonssamfunnet, makt og tekst Avdeling for helsefag Intern 2011 2017 11. nov. 2017
Wahl, Astrid Klopstad Psoriasis og klimabehandling: effekt av motiverende oppfølgningssamtaler på kliniske og helseøkonomiske parametre Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2011 2019 9. apr. 2019
Blomhoff, Rune The Norwegian dietary guidelines and colorectal cancer survival (CRC-NORDIET) study: a food-based multicentre randomized controlled trial Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2030 8. jan. 2018
Retterstøl, Kjetil Virkning av høyfettdiett Avdeling for ernæringsvitenskap 2011 2019 12. okt. 2018
Lie, Hanne Cathrine K-UNG studien Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2011 2022 10. apr. 2018
Vøllestad, Nina Køpke Kartlegging av bevegelseskvalitet for hode- og nakkebevegelse Avdeling for helsefag Intern, REK 2011 2028 12. nov. 2017
Jenum, Anne Karen STORK G: Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition a multi-ethnic population. Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2018 4. apr. 2019
Thoresen, Lisbeth Fysioterapi i primærhelsetjenesten - Individuelt tilpasset fysioterapi - effekt og erfaring Avdeling for helsefag Intern, REK 2011 2017 2. nov. 2018