Helseforskningsprosjekter ved Det medisinske fakultet

Logg inn for å redigere prosjekter
Viser 201–225 av 867 prosjekter
Prosjektleder Tittel Enhet Godkjenninger Start Slutt Sist endret
Jenum, Anne Karen STORK G: Vitamin D and pregnancy. Vitamin D deficiency and associations with gestational diabetes and neonatal body composition a multi-ethnic population. Avdeling for allmennmedisin REK 2011 2018 4. apr. 2019
Engebretsen, Eivind Revisjonssamfunnet, makt og tekst Avdeling for helsefag Intern 2011 2017 11. nov. 2017
Wahl, Astrid Klopstad Psoriasis og klimabehandling: effekt av motiverende oppfølgningssamtaler på kliniske og helseøkonomiske parametre Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap Intern, REK 2011 2019 9. apr. 2019
Vøllestad, Nina Køpke Kartlegging av bevegelseskvalitet for hode- og nakkebevegelse Avdeling for helsefag Intern, REK 2011 2028 12. nov. 2017
Aas, Eline Innsamling av oppfølgingsdata for kreft, dødelighet og sykehus episoder fra register for Reveal studien Avdeling for helseledelse og helseøkonomi REK 2011 2021 15. nov. 2019
Retterstøl, Kjetil Virkningen av høyfettdiett Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2011 2025 9. jan. 2020
Fagermoen, May Solveig Å være pårørende til en hjemmeboende hjertepasient Avdeling for sykepleievitenskap Intern 2012 2014 15. nov. 2017
Sigurdardottir, Solrun A Norwegian multicenter study of a neuropsychological approach in rehabilitation after severe traumatic brain injury Avdeling for sykepleievitenskap Intern 2012 2015 15. nov. 2017
Kolset, Svein Olav Helse, ernæring og bomiljø Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2014 1. des. 2017
Ulven, Stine Marie Helseeffekter av fettkvalitet i et sunt norsk kosthold Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2022 30. nov. 2017
Iversen, Per Ole CARDIOPULMONARY EXERCISE TESTING AS A DIAGNOSTIC ME TOOL Avdeling for ernæringsvitenskap REK 2012 2020 7. des. 2018
Lindbæk, Morten Ibuprofen versus mecillinam for uncomplicated cystitis in adult, non-pregnant women. Avdeling for allmennmedisin Intern, REK, Statens legemiddelverk 2012 2019 4. mars 2019
Solbrække, Kari Nyheim Fortellinger om hysterektomi Avdeling for helsefag Intern 2012 2016 15. nov. 2017
Melberg, Hans Olav Legers kunnskap om, holdninger til og respons på priser og kostnader Avdeling for helseledelse og helseøkonomi Intern 2012 2019 11. mai 2018
Dammen, Toril Psykologiske karakteristika hos pasienter med Type D personlighet og koronar hjertesykdom Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap REK 2012 2019 6. nov. 2019
Staerk, Judith Analysis of molecular processes during cord blood maintenance and expansion Norsk Senter for Molekylærmedisin REK 2012 2017 30. des. 2017
Middelthon, Anne-Lise Orvin Helsebehov og psykisk helsetjenesteutvikling blant papirløse migranter i Oslo Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2015 12. nov. 2017
Moen, Kåre Love, sex, relationships and HIV. A qualitative study in the South Asian communities living in Dar es Salaam, Tanzania Avdeling for samfunnsmedisin og global helse NSD 2012 2018 17. okt. 2017
Retterstøl, Kjetil Sykelighet og medikamentbruk hos personer med familiær hyperkolesterolemi Medisinsk klinikk REK, NSD, Helsedirektoratet 2012 2025 3. juli 2019
Elstad, Maja Sammenheng mellom slagvolum og afterload effekten hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Elstad, Maja Respiratorisk sinus arytmi ved overtrykksventilasjon hos friske mennesker Seksjon for fysiologi REK 2012 2016 27. nov. 2017
Foss, Ingrid Christina EU-Wise. Self-care for people with Long-term Conditions, Diabetes and Heart Disease: A Whole System Approach (Mestring i nærmiljøet - MIN) Avdeling for sykepleievitenskap Intern 2012 2018 15. nov. 2017
Lie, Anne Helene Kveim Legeproduserte tekster: En studie av den språklige kvalitet i uføreerklæringer Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2017 28. apr. 2018
Fjeld, Heidi Win-win or Exploitation of Women? An ethnographic study of Surrogate Mothers in India Avdeling for samfunnsmedisin og global helse Intern, NSD 2012 2016 14. des. 2017
Klovning, Atle Diagnostisk verdi av transabdominal ultralyd i allmennpraksis/legevakt hos gravide med blødning i 1. trimester Avdeling for allmennmedisin REK 2012 2023 4. mars 2019